Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Virágvasárnap

2015. március 29.

Evangélium: Mk 1-15, 47

Elmélkedés:

Ha a mai ünnep cselekedeteit nézzük, elemezzük, rajtuk elmélkedünk, különböző érzések futhatnak át rajtunk. A bevezető szertartás Evangéliumában arról hallunk, hogy Jézus bevonul Jeruzsálembe. A tanítványok, a nép sokasága ünnepélyesen, vidámságban kíséri miközben zengték: „Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön! Áldott atyánknak, Dávidnak közelgő országa! Hozsanna a magasságban!'' (Mk 11, 10). Az elszomorodott, reményvesztett emberbe Jézus vidámságot és reményt öntött. Főleg az elnyomottakba, szegényekbe, kitaszítottakba, azokba, akik már szinte nem is léteztek a hatalmasok, vezetők szemében. Jelenléte világosságra vezeti a sötétben élő embert. Az az ember, aki ma is képes a szívét megnyitni Jézusnak, képes lesz kimozdulni a megszokott sötét, árnyékos világából, és ujjongani is fog a nép sokaságával: Hozsanna! Áldott az Isten! Próbáljuk átérezni ezt a szeretetet, ezt az együttérző, dobogó szívet, mely értünk van. A szentmise evangéliuma viszont arra buzdít, hogy nézzünk fel a Keresztre, arra, aki megmutatta, hogy a legnagyobb szeretet az önfeláldozó szeretet. Szembesít bennünket a korlátoltságukkal, a gyöngeségeinkkel, a bűneikkel, a rosszaságunkkal, amivel Istennek és felebarátainknak ártunk. De itt is az öröm csírája látszik, mert a Kereszt fel is emel, reményt nyújt, hogy nem vagyunk egyedül, nem vagyunk elveszve, nem vagyunk elhagyva. Jézus ma is értünk, VELÜNK szenved. Nem vagyunk egyedül, nem vagyunk elhagyatottak. Mi a mai vasárnapnak a mondanivalója? Az az ember, aki felnéz a keresztre, Jézusra, az nincs egyedül soha, az képes minden nehéz pillanaton átlépni, az képes a bűnből felállni, és ismét Isten gyermekévé válni. A Keresztre feltekintő ember ugyanakkor képes a szegényt észrevenni, segíteni rajta és felemelni. Zengjen a szívünkben a háladala himnusza: Hozsanna, Dávid Fiának!

Hurgoi Sándor SVD