Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Verbita rend magyarországi tartománya egy újabb plébániával bővült, Kőszegszerdahelyen

calendar_today 2021. 08. 04.

Nagy örömmel szolgál, hogy részt vehettem 2021. július 31-én a Kőszegszerdahelyi templomban tartott szentmisén, ahol Loyd atyánk plébánosi beiktatására került sor. Székely János szombathelyi megyéspüspök felkérését Loyd atya szívesen elfogadta, így a Verbita rend magyarországi tartománya egy újabb plébániával bővült.

A szentmise előtt egy órával megérkeztünk a kőszegi missziós háztól mintegy 10 percre lévő plébániára. A hívek már buzgón készültek a szentmisére, a püspök atya és az új plébános fogadására. A templomot szépen feldíszítették, ezzel is jelezve, hogy nagy esemény fog történni ott. A képviselőtestületi tagok a plébánia emeleti termében a szentmise előtt egy rövid találkozáson vehettek részt Dr. Székely János püspökkel és a leendő plébánossal.

A beiktató szentmisét a püspök atya mutatta be, melyen részt vett a templom eddigi lelkipásztora Harangozó Vilmos atya, és a Verbita tartományfőnök, Tete Remis atya is. Az Isteni Ige Társasága örömmel vállalta a plébánia ellátását, és ezzel együtt négy fília, Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló és Velem szolgálatait is.

Amikor megérkeztünk a plébániára, láttam, hogy milyen sok lehetőség rejlik a közösség építésben, a plébánián volt egy szép játszótér a gyerekeknek, az udvaron rendkívül jó közösségi programokat lehet szervezni. Tapasztalatból tudom, hogy a verbita plébániákon milyen jó közösségi élet van, hiszen a vasvári, körömi, bicskei plébániákon a Verbiták már megmutatták, hogy ahol verbita plébánia van, ott rendkívül jó közösség is van. Persze nemcsak a Verbitákon múlik ez, hanem a közösségen is, de azt gondolom, hogy Kőszegszerdahelyen se lesz másképp, hiszen a hívek nagyon buzgón, kis izgalommal is tetézve várták a nagy napot, hogy plébánia legyenek, plébánossal.

Jó volt látni, ahogy a gyerekek köszöntötték a püspök atyát a szentmisén, ahogy a hívek buzgón olvasták a szentmise olvasmányait, és persze azt, hogy megtelt a templom. Loyd atya meghívta a plébánia és a fíliák polgármestereit is, akik nagy örömmel elfogadták azt, és részt vettek az ünnepi szentmisén.

A szentmise elején a képviselőtestület köszöntötte a nyugdíjba vonuló Vili atyát, a püspök atyát és természetesen az új plébánost is. Székely János püspök atya a szentbeszédében buzdította a híveket személyes történeteivel, tapasztalataival, főleg a Verbitákkal kapcsolatban, és örömét fejezte ki, hogy a Szombathelyi egyházmegyében még egy plébániát az Isteni Ige Társasága lát el.

A szentbeszédet követően Loyd atya megújította papi fogadalmát, majd a püspök atya átadta részérre a templom kulcsát, így hivatalosan is megtörtént a plébánosi beiktatása.

A szentmise végén köszönetet mondott a megjelenteknek Remis atya, és Loyd atya is. Loyd atya a közösségépítést tűzte ki célul, a püspök atya iránymutatásaival, kérte a híveket, hogy forduljanak hozzá és rendtestvéreihez bizalommal, illetve Remis atya Teréz anya gondolataival bátorította a híveket, miszerint,”Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat. Csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel.” ami akár a Kőszegszerdahelyi Mindenszentek- templom jelmondata is lehetne.

A szentmise után állófogadást rendeztek a vendégeknek, a jó hangulatot a hívek nagy öröme adta, hogy végre az egyházmegyében plébániai rangot kapott templomuk. Talán a legszebb dolog, amit a hívek szemében láttam, az a sok lehetőség a közösségi programokra, a lelkesedés, hogy egy plébánossal és a Verbitákkal egy új világ nyílik meg a Kőszegszerdahelyi hívek előtt.

Haszán-Görbe Rita és Haszán Attila