Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Verbita Baráti Kör

A VBK olyan közösség, akiknek tagjai bár nem feltétlenül ismerik egymást, mégis együtt imádkoznak nap mint nap a missziókért.

Egy Kongóban, igen kemény körülmények között dolgozó verbita atyától megkérdezték, hogy annyi nehézség és reménytelenség ellenére hogyan tud mégis mindenkivel mosolyogva és megértéssel beszélgetni.

A válasza ennyi volt:

„Tudom, hogy nagyon sok ember imádkozik értünk, és ha megérdemeljük, Isten őket biztosan meghallgatja. Többre, pedig nincs szükségem."

Felvételi díj nincs, viszont kérjük a jelentkezőket, hogy adják meg nevüket, születési idejüket és születési helyüket, valamint postacímüket, (postacím: Missziós Titkárság 1223 Bp. Bajcsy-Zs.u.3-5. , vagy misszio@verbita.hu) és küldjük a felvételi igazolást az ajánlott, missziókért végzendő rövid napi imádságokkal együtt. Ugyancsak postázzuk negyedévenként a Világposta című missziós újságunkat.