Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Urunk megkeresztelkedése

2016. január 10.

A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel keresztellek benneteket. De jön nálam erősebb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekben és tűzben fog benneteket megkeresztelni. Ekkor történt, hogy amikor már az egész nép megkeresztelkedett és Jézus is fölvette a keresztséget, és amikor imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek galamb alakjában leszállt rá. Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.”

Lk 3,15-16, 21-22

Elmélkedés:

A mai szentmise lélekben a Jordán folyó partjára vezet bennünket. Keresztelő János a Megváltó közelségét hirdeti, és bűnbánatra szólítja hallgatóit. Mindazt, aki bűnbánatot tartott, a megtisztulás jeléül a Jordán folyóban megkeresztelte. Ezt kérte tőle a bűntelen Jézus is, aki magára véve mindnyájunk bűneit, fogadta János keresztségét.

Jézus megkeresztelkedésével a Jordánban jelzi, hogy hogyan értékel minket, embereket.

Keresztelő János azokat keresztelte meg, akik bűnösök voltak, de megbánták bűneiket. Meglepő módon, még Jézus is ment hozzá. Vajon miért? Azért, hogy kinyilvánítsa: szerető testvérünk akar lenni. Ez az Isteni testvériség az, ami végtelen, megfizethetetlen értéket kölcsönöz az embernek.

A megszentelő kegyelem által mi is Isten gyermekei lettünk. Fény hull Krisztusra és reánk is. Krisztus megkeresztelkedik, vele együtt vízbe ereszkedünk, hogy vele együtt mi is kiszálljunk belőle.

Jézus kiszállt a Jordán vizéből és elindult teljesíteni a mennyei Atya akaratát. A szentmise az isteni kegyelem fürdőjébe merítette lelkünket. A természetfeletti ajándékkal megerősítve teljesítsük be napjainkban a mennyei Atya akaratát. Ugyanakkor megerősítjük abban, hogy Isten szeretet gyermekei vagyunk, akikben telik az Atya kedve.

A mai napon újítsuk meg keresztségi fogadalmunkat, ne csak szóval, de tettekkel is.

P. Magung Fransis SVD