Továbbképzés a Budatétényi házunkban

A verbita rend örökfogadalmas tagjai 2015. március 2–5. között találkoztak a budatétényi Lelkigyakorlatos Házban a már megszokott továbbképzésre. Az általános téma a „vezetés” volt, az Egyházi Fejlesztők Társulatának segítségével.

Három szakember kalauzolt minket e jól sikerült három napon át: Gulyás Péter, Koncz András és Dr. Lázár László, a Corvinus Egyetem docense, aki azonban csak egy napig tudott velünk lenni. Mindhárman tudatosan keresztény (katolikus), nagycsaládos édesapák voltak. Úgy érzem, hogy már személyes mivoltukkal is hatottak ránk.

A téma tehát a vezetés volt, hogyan lehetünk vagy válhatunk jó vezetővé. De nem hosszú előadásokat hallottunk tőlük. Angol szóval kifejezve három napos „workshop”-on vettünk részt, vagyis elég kemény munkát követelő interaktív műhelyben dolgoztunk. Ez azonban egyáltalán nem volt „izzadság-szagú”! Ellenkezőleg, rengeteget nevettünk, hiszen nem egyszer olyan feladatokat is végre kellett hajtani, megfigyelni vagy elvégezni, amelyben még egy nagyon komor ember sem lett volna képes nevetés nélkül részt venni.

Rövid imával kezdtük: „Kedves Jézus, meg akarok érkezni azokhoz, akikkel találkozom, hozzád is, nyugtasd le bennem a rohanást…” Ez a kis ima, amelynek csak a kezdő szavait írtam le, nagyon jól éreztette a hangulatot, amelyben a három nap eltelt. Az első nap a vezetői személyiségről beszélgettünk. Tulajdonképpen saját magunkról, mert mindenki vezető, éppen azért, mert valamiképpen mindenki hatással van másokra.

Fontos az önismeret, ezzel kezdtük tehát. Család, iskola, élmények vezetőkkel kora gyermekkorunk óta, és később is, különféle helyzetekben. A megosztásban kiderült, hogy bár mint egy szerzetes missziós rend tagjai egyazon célért dolgozunk, mégis mennyire különböző igények, elvárások vannak bennünk. Így aztán gyorsan eltelt a három nap. A második (teljes) nap volt a legtömörebb, többünk számára elég fárasztó is. Ezt a napot Dr. Lázár László vezette, aki erős tempót diktált, ahogy ez az egyetemeken szokás.

Visszatekintve e három napra, számomra a legszebb eredmény az, hogy huzamosabb ideig tudtunk egymással fontos dolgokról beszélgetni, idősebb és fiatalabb és rendtestvérek, és így jobban megismertük egymást, és – remélhetőleg – kölcsönösen több megbecsüléssel tudunk majd közös célunkért, az Isten országáért, dolgozni. 

Werner József SVD

Továbbképzés a Budatétényi házunkban