Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Szentháromság vasárnapja

2015. május 31.

Abban az időben: A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!”

Mt 28,16-20

Szentháromság vasárnapja

Benne élünk mozgunk és vagyunk

A nap titkokkal teli ünnep a hívő ember számára. Abszurdum azok számára, akik a transzcendens Istent megpróbálják beállítani a tér és idő világába, és azt matematikával, filozófiával, méterrel és kilogrammal akarják megközelíteni.

Egy okos gyerek a hittanórán, nagyon egyszerűen közelítette meg a Szentháromságot. Amikor megkérdezték tőle, hogy mi a Szentháromság, miért van Istenben három személy? – azt felelte: Isten a szeretet, mit is kezdhet valaki a szeretettel egymagában?

Még egy történet. Párizs kellős közepén egy riporter megkérdez egy fiatal embert: Mi a Szentháromság? A fiatalember habozás nélkül felelte: egy villamosmegálló az Invalidusok kórháza mellett.

Ez a fiatalember ennyit tudott a Szentháromságról. Most akkor én is felteszem a kérdést: mi a Szentháromság?

No, ne ijedjünk meg, én sem tudok sokat róla, s még a pápa sem. A Szentháromságot nem megérteni kell, hanem érezni kell. A Szentháromság az az Isten, akiben Pál apostol tapasztalata szerint, élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát a mai ünnep nem Isten titkát akarja megértetni velünk, hanem azt akarja, hogy megtapasztaljuk őt. Ez nem lehetetlen, mert vágyaink, sejtelmeink, nyugtalanságaink mögött az ő titka rejtőzik. A legszerencsésebb ember az, aki életének egy-egy pillanatában megtapasztalja Isten létét.

Pascal mondja: a titok a létnek egyik formája, ezért valóság rejtőzik mögötte.

Lássunk néhány titkot.

Mi a kenyér?

Pár szóban csak lisztet, vizet és élesztőt jelent. A kenyér titka azonban bonyolultabb, mert van benne foszfor, mész, vas, réz, oxigén, hidrogén, protein. A legtöbb ember naponta eszik kenyeret a nélkül, ezeket tudná, értené. A kenyér a mi számunkra nem tudomány, hanem élet.

Mi a levegő?

Ha a levegő összetételéről akarsz megtudni valamit, akkor egy életen át a laboratóriumban kell törnöd a fejedet. Ha ellenben egy percre eláll a lélegzeted, rögtön rájössz, hogy a levegő élet.

Mi a víz?

Ismerjük összetételét: oxigén, hidrogén, molekulák, neutronok, protonok… és sok minden egyéb más. Ezt nem mindenki tudja, de hallod, hogy Afrikában milliók halnak meg azért, mert nincs víz és elszárad minden, rájössz, hogy a víz élet.

Így van ez a Szentháromság titkaival is.

Ha filozofálunk róla, ha nagyító alá tesszük, ha számoljuk és mérjük, akkor egy karikatúra jön ki belőle, vagy egy olyan gordiuszi csomó, amit nem lehet kibogozni.

Ha elolvassuk a Szentírást, rádöbbenünk arra, hogy a Szentháromság élet. Akartuk, nem akartuk, valaki életre hívott minket, valakire hasonlítunk, van egy halhatatlan lelkünk, vannak vágyaink, melyek állandóan zaklatnak, élni akarunk, éspedig mindenáron, van valami titokzatos bennünk, amit nem értünk, de állandóan zaklat bennünket. Ezek bennünket foglalkoztatnak, de a tárgyaik önmagukon kívül vannak. Más szóval megsejtjük az Istent, és rádöbbenünk, arra, hogy Isten titokzatos és meghaladja a képességeinket.

Heinrich Ferenc alapján:

P. Juhos Ferenc SVD