Szentháromság vasárnapja

2017. június 11.

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában. 
Ezek az evangélium igéi. 

Jn 3,16-18

Elmélkedés:

Mai napon a katolikus egyházban a Szentháromság vasárnapját ünnepeljük.  Minden évben a pünkösd utáni első vasárnapon a Szentháromságot ünnepeljük.  

A keresztény életet a Szentháromsággal össze van kötve. Az emberi üdvösség történetében, ha belenézünk mind a három személy a választott nép érdekében cselekedett. A mi hitünk útján a Szentháromság sokszor szerepel. Minden keresztvetéskor emlékezünk a Szentháromságról. A napunk első és a utolsó tevékenysége az, hogy a keresztvetéssel emlékezünk a Szentháromságra. Minden imádságban, minden szentmisén  szemléljük a Szentháromságot.  Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében-kimondva.

Az Isten a választottai, követői számára különböző alkalommal, más és más módon jelent meg. Egydarabig az Atya Isten személyében, egy darabig a Fiú Isten személyében, máskor pedig a Szentlélek személyében.

A Szentháromságban az első személy az Atya Isten, aki a teremtés könyvében, és ami hitünk szerint mident alkotott ebben a világban. Ő az teremtő Isten. Ő az aki jelen volt, mielőtt a világ létezett. Ő mindennél előbb volt. Ő az aki Ábrahám Istene, aki megígérte a földet Ábrahámnak. Ő az aki Mózes így nevezte magát, „vagyok aki vagyok”. Ő az aki a Mózesen keresztül a választott népet megszabadította Egyiptomból. Az Ószövetségi Istent úgy ismerjük, mint az Atya Isten. Az Atya Isten az Ószövetségben más és más formában jelentette meg magát, néha mint a felhő, néha mint a égő lámpa, néha csak a puszta hangjával volt jelen az emberek előtt.

Az Újszövetségben pedig a második személlyel, a Fiú Istennel, Jézussal találkozunk. Akit az Atya Isten elküldött hozzánk, közénk. A megtestesülésétől pünkösdig a Fiú Isten cselekedett az emberek üdvöségéért. A Fiú Isten személyben Isten jelent volt, mint tanító, mint gyógyító, mint példakép, mint a vezető az mennyország felé.

Az első pünkösd napján a Szentlélek kiárasztotta a látható jelét az apostolok fölött.  Az első Pünkösd napjától a Szentlélek vezeti az egyházat a megfelelő irányba. A Krisztus eltávozása után a Szentlélek hatékolyan cselekszik az egyházban. Ez nem azt jelenti, hogy az Atya és a Fiú nincsenek jelen. De igen. Mert mind egységben vannak egymással. Ők nem különböznek egymástól, hanem egységben vannak. Szent János evangéliumában Jézus sokszor mondja, hogy az Atya és a Fiú egy. Jézus azt is mondta, hogy aki Őt látta az Atyát is látta. Tehát nincs különbség a Szentháromság között. 

Az Ószövetségben Isten más is más módon volt jelen az emberek között Az Újszövetségben Isten a Fiú Istenben testileg jelen volt, Krisztus után a Szentlélek által Isten lelkileg van jelen az egyházban. Ahol egy személy van ott mind a hárman jelen vannak egyben, mert nem kölönböztethetjük meg őket egymástól.

Mi a lényeg a Szentháromságnak? A végtelen szeretet, béke és a egység.  A Szentháromság a szeretet, a béke és egység jele. Mivel mi keresztények hiszük a Szentháromságban, számunkra jó lenne, ha ami családjainkban és ami közösségünkben, a szeretet és az egység uralkodna.

Necsak ami éltünben legyen szeretet és a béke, hanem az egész világon. Imádkoznunk kell a békéért és az egységért az egész világban. A világ béke első lépése az hogy, először saját életünkben szerezzük meg, hogy aztán lassan elterjedjen mindenfelé. A béke és a egység a mai világ, mai ember igénye. Imádkozzunk és kérjük, Szentháromságot, hogy árassza ki a szeretetet, a békét és a egységet az egész világon.

Szent Pál apostol szavai a szentleckében ezt nagyon szépen összefoglalják, ezért is használjuk a szentmise köszöntésében: „Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindenkivel.” Ámen!

Tete Remis SVD