Isten Igéje táplál

Évközi 28. vasárnap

Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Szamária és Galilea között haladt át.

Évközi 27. vasárnap

Az apostolok így szóltak az Úrhoz: „Növeld a hitünket!”

Évközi 26. vasárnap

Volt egy gazdag ember. Bíborban és patyolatban járt, és mindennap nagy lakomát rendezett.

Évközi 25. vasárnap

„Egy gazdag embernek volt egy intézője. Bevádolták nála, hogy eltékozolja vagyonát. Magához hívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok felőled...

Évközi 24. vasárnap

A vámosok és a bűnösök mind jöttek, hogy hallgassák.

Évközi 23. vasárnap

Nagy népsokaság követte. Hozzájuk fordult, és így szólt: „Ha valaki követni akar, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivéreit és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet a tanítványom.

Évközi 22. vasárnap

A meghívottaknak egy példabeszédet mondott, mert észrevette, hogyan válogatják az első helyeket.

Évközi 21. vasárnap

A városokban és falvakban, amelyeken áthaladt, mindenütt tanított, így tette meg az utat egészen Jeruzsálemig.

Évközi 20. vasárnap

Azért jöttem, hogy tüzet dobjak a földre. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon!

Évközi 19. vasárnap

Ne félj, te kisded nyáj, hisz Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja országát.

Oldalak

Feliratkozás Isten Igéje táplál csatornájára