Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Pünkösdvasárnap

2016. május 15.

Amikor beesteledett, még a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót. Belépett, megállt középen és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad.”

Jn 20, 19- 23

Elmélkedés:

A mai napon két fő ünnepet ünnepelünk. Az először ma az egyháznak a születés napját ünnepeljük. Jézus Krisztus feltámadása után az ötvenedik napon az első pünkösdkor, az egyház létrejött.

A másodszor azt ünnepeljük, hogy a Szentlélek pünkösd napján először szállt le az apostolokra és Szűz Máriára lángnyelvek formájában, leereszkedett mindegyikükre az emeleti teremben. Az az esemény, amit Jézus Krisztus ígért, beteljesült a Szentlélek ajándékának az elfogadásával. Ez a Vigasztaló Szentlélek, Krisztus után, aki láthatatlanul vezeti az egyházat.

Ne felejtsünk el, hogy Jézus halála után az apostolokra, a tanítványaira, bízta a feladatot, hogy terjesszék el az evangéliumot, az örömhírt mindenki számára. Amikor Jézus velük volt, a földön járt, Ő maga vitte véghez a küldetést. Úgy, ahogy az Atya adta küldetést ugyanúgy Jézus is küldi az apostolokat a világba. Miután Jézus adta a küldetést az apostoloknak azt mondta, hogy Ő velük lesz a világ végzetéig. De hogyan? A Szentlélek által!

A Szentlélek ajándéka már meg van adva számunkra. Az a kérdés támadhat bennünk, hogy miért nem érezzük a Szentlélek hatalmát, vagyis erejét a mi életünkben? Minden hívőnek tudatában kell lennie, hogy tiszta szívűeknek kell lennünk, ha jobban meg akarjuk Őt tapasztalni. A bűntelen életben a Szentlélek jobban cselekszik. Ha meg akarjuk Őt tapasztalni legyünk bűn nélkül és figyeljük az útmutatására.

Minden keresztény a Szentlélek erejével csodát tehetne, de sajnos mi alig tudjuk fölhasználni a Szentlélek ajándékát. Ehhez sok imádság, sok figyelem kell. Ha ezt megteszi valaki, világosan látható a Szentlélek működése az ő életében.

A Szentlélek az embereket új teremtménnyé teszi. Könnyen igazolható mind az ószövetségi, mind az újszövetségi szentírás tanúságtétele alapján, hogy a Szentlélek valamiképpen mássá alakítja, és új életre kelti azokat, akikre leszáll, és bennük lakik.

Amikor a Szentlélek ajándékait megfelelően használjuk fel, a Szentlélek gyümölcseit nyerjük el. Az az szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. (Gal. 5, 22-23)

Tete Remis SVD