Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Papszentelés a Baross Gábor telepi Jézus szíve templomban

calendar_today 2022. 08. 30. 08:24

„Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned!”

Nagyszámú hívő gyűlt össze augusztus 27-én a nagytétényi Jézus Szíve-templomban, hogy tanúja legyen, amikor Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök pappá szenteli a két verbita szerzetest, Sudarman Aloysius Gonzagat és Klau Yuliust.

Mindkét indonéz származású fiatal 2015-ben érkezett Magyarországra. A magyar nyelv elsajátítása után tanulmányaikat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen folytatták, majd 2021-ben diakónussá szentelték őket. Diakónusi szolgálatukat Nagytétényben, Bicskén és Vasváron látták el az év során.
A plébánia hívein kívül a szentelésre érkezett számos hazai és külföldi rendtárs, egykori professzorok, sőt Indonéziából Sudarman Aloysius Gonzaga öccse és Klau Yulius nagybátyja is. Mind Indonéziában, mind Magyarországon lehetőség volt internetes közvetítés révén is bekapcsolódni az ünneplésbe.

Cserháti Ferenc püspök, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott püspöke, kifejezte örömét, hogy most épp két külföldről származó missziós szerzetest szentelhet pappá, hiszen jól tudja, mit jelent az egyházban a különböző kultúrák találkozása.

Szentbeszédében a püspök beszélt arról, hogy az egyházban különféle szerepek jól megférnek egymással. Az egyháznak szüksége van a különböző szerzetesrendekre, a szerzetesrendek pedig nem jöhettek volna létre az egyház nélkül. A különböző szolgálatok nélkül az egyház nem volna teljes. A papi hivatás szépsége a testvériesség, a szeretetközösség. A krisztusi küldetés közös: Krisztus nyáját a Jó Pásztor szívével kell szeretnie a papnak, és a szerzetesnek, a lelki embernek. Végül a szentelő püspök Vianney Szent János szavait idézte: „Az Isten szíve szerinti jó pásztor a legjobb ajándék, amit Isten adhat a plébániának.” A szentelési szentmise végén az indonéz rendtársak és szerzetes nővérek anyanyelvükön köszöntötték egy szép népénekkel az új papokat.A szertartás lezárásaként az újonnan szenteltek köszönetet mondtak mindenkinek a részvételért, és újmisés áldásban részesítették először is a szentelő püspököt, majd paptestvéreiket és a ministránsokat.

Az ünneplés a Názáret Missziósházban folytatódott, agapévak egybekötve.

Hajós Katalin