Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

P. Gaál Jenő elköltözött az Úrhoz

calendar_today 2020. 04. 02. 10:14

2020. március 27-én reggel elhunyt P. Gaál Jenő. Az ismert vebita atya, a magyar cursillo alapítója Kemenesmagasiban látta meg a napvilágot 1929-ben szegény iparoscsaládban. Négy éves volt, mikor édesapja meghalt. Mivel édesanyja nem tudta a négy gyereket eltartani, bátyjával, Istvánnal együtt nevelőszülőkhöz került Sorkifaludra.

Az elemi iskola elvégzése után, a vebiták Kis Hitterjesztő újságjának hatására jelentkezett Kőszegen a Szent Imre Missziósházban, 1940-ben. Mint a többi növendék, ő is a bencések városi gimnáziumába járt 1949-ig. Közben 1944 – 46 között elvégezte a noviciátust. 1949 januárjában az elöljárók döntésére többedmagával elhagyta az országot. Mivel Ausztria keleti része orosz megszállás alá tartozott, neki is tovább kellett menekülnie a németországi Szent Ágoston Missziósházba, ahol a társaságnak szintén volt főiskolája. Jenő atya is itt végezte el teológiai tanulmányait 1949 – 1954 között, és itt szentelték pappá 1954. augusztus 28-án.

Tanulmányai után Argentínába kapott missziós kinevezést, de az itteni bizonytalan politikai helyzet miatt néhány hónappal később a szomszédos Paraguayba küldték, ahol aztán 34 évig működött. A hagyományos lelkipásztori tevékenység mellett ő lett az ekkor megalakult paraguayi verbita rendtartomány gazdasági vezetője. Azonban itteni legnagyobb műve a mezőgazdasági főiskola és kutatóintézet létesítése volt, kiegészítve egy vízi erőművel.

A rendszerváltás pillanatában az Általános Rendfőnök felkérte, hogy jöjjön haza Magyarországra, újraalapítani a Magyar Provinciát. Ő hamar rájött, hogy Isten terveinek műveiben kell munkálkodnia, ahogy ő mondta: „Paraguay csak előkészület volt számoma arra, hogy meg tudjam oldani a Magyarországon rám váró feladatokat. Amit ott tanultam, azt alkalmaztam itthon.”

A tartomány megszervezésének, a házak visszaszerzésének, valamint felépítésének nagy feladata után meg kellett találni a társaság hivatását hazánkban is. Ő ezt így foglalta össze: „A cél az volt, hogy az országunk újra keresztény legyen. Ebbe akartuk minden energiánkat befektetni.”

A megoldást a Cursillo megújhodási mozgalom felépítésében és terjesztésében látta, amivel már Dél-Amerikában megismerkedett. Hatására a Cursillo robbanásszerű fejlődésnek indult, tízezrek vettek rajta részt nemcsak Kőszegen és Budatétényben, hanem Győrben, Tihanyban, Veszprémben és még sok más helyszínen. Sok egyházmegyés pap és rengeteg civil hívő kapcsolódott be ebbe a tevékenységbe. Ehhez kapcsolódott később a nyári papi lelkigyakorlatok tartása is, amely késő civileknek tartott lelkigyakorlatokkal bővült. A lelkes cursilisták hatására azután a Cursillonak több „gyermeke” is született, így a Mária Rádió, valamint a „Mária Út”.

Jenő atya hivatali feladatai lezárultával, idős kora ellenére is tovább foglalkozott a mozgalom tagjaival. Ahogy ő fogalmazott: „Egy plébánián talán még hasznossá tudom tenni magam, gondoltam. Így kerültem vissza Sorkifaludra, gyerekkorom színhelyére.”

Végül a 2019-es végén már be kellett látnia, hogy ez is nehéz számára, és folyamatosan súlyosbodó betegsége miatt, már állandó ápolásra szorul. Így adta vissza lelkét az örökké nyughatatlan Gaál Jenő verbita atya Teremtőjének, Aki adjon neki örök boldogságot!

P. Gaál Jenő SVD atya temetését a kialakult helyzet miatt szűk körben (csak rendtestvérek jelenlétében) tartjuk, április 3-án, pénteken. Kérjünk a kedves híveket, hogy otthonról imádkozzanak Jenő atyáért.

Gyászmisét élőben lehet követni a rend youtube csatornáján pénteken 10 órától.

tz