Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Nagyböjt 5. vasárnapja

2015. március 21.

Azok között, akik fölmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen, volt néhány görög is. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Betszaidából volt, és kérték őt: ,,Uram, látni szeretnénk Jézust!’’ Fülöp elment és szólt Andrásnak, mire András és Fülöp elmentek, és szóltak Jézusnak. Jézus ezt felelte nekik: ,,Eljött az óra, hogy az Emberfia megdicsőüljön. Bizony, bizony mondom nektek: ha a földbe hullott gabonaszem meg nem hal, egymaga marad, de ha meghal, sok termést hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, és aki gyűlöli életét ezen a világon, megőrzi azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Azt, aki szolgál nekem, meg fogja tisztelni az Atya. Most megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától? De hiszen ezért jöttem, ezért az óráért. Atyám, dicsőítsd meg nevedet!’’ Erre szózat hangzott az égből: ,,Már megdicsőítettem, és újra meg fogom dicsőíteni.’’ Az ott álló tömeg, amely ezt hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt. Mások így szóltak: ,,Angyal beszélt hozzá.’’ Jézus azt felelte: ,,Nem miattam hangzott el ez a szózat, hanem miattatok. Ítélet van most e világ felett, most fogják kivetni ennek a világnak a fejedelmét. Én pedig, ha majd felmagasztalnak a földről, mindent magamhoz vonzok.’’ Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni.

Jn 12, 20-33

Elmélkedés:

Uram, látni szeretnénk Jézust…

A görögök kezdték keresni Jézust, látni akarták Őt. A mai világban is sokan keresik Őt.

Az Isten utáni kíváncsiság vagy az élethelyzet indít bennünket a keresésre. Lehet, hogy más okok is vannak, amikor megjelenik bennünk a kérdés: Hol van Isten? Látni akarom ŐT.

A te életedben milyen oka volt vagy van?

Az alapvető igazság az, hogy minden kultúrában az ember vágyik az Isten után, valaki után, aki feltétel nélkül szeret és irgalmas.

Tegyünk fel egy kérdést: Mikor akarom látni Jézust?

Az örömben és szenvedésben is egyaránt?

Jézus, aki a Feltámadott mindig jelen van az életünkben, akkor is, amikor nem látjuk Őt.

Ferenc Pápa nagyböjti üzenetében azt mondta: „Hagyjuk és engedjük, hogy az Úr szolgáljon bennünket”. Ez azt jelenti, hogy hajlandóak legyünk észrevenni őt az életünk minden pillanatában, mert Ő ott van és gyógyít.

Vegyünk bátorságot arra, hogy életünk minden helyzetében meg merjük látni Jézust, aki a Megváltó.

Burbela Gergely SVD