Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Nagyböjt 5. vasárnapja

2016. március 13.

Jézus kiment az Olajfák hegyére, majd kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köré sereglett, s ő leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá: „Mester, ezt az asszonyt röviddel ezelőtt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?” Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék, s vádolhassák. Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. De tovább faggatták, azért fölegyenesedett, és azt mondta nekik: „Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!” Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön, ők meg ennek hallatára eloldalogtak, egyikük a másik után, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középütt álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett és megszólította: „Asszony, hova lettek? Senki sem ítélt el?” „Senki, Uram” – felelte az asszony. Erre Jézus azt mondta neki: „Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!”

Jn. 8,1-11

Elmélkedés:

Az evangéliumból felolvasott házasságtörő asszony történetében a farizeusok csapdát akarnak állítani Jézusnak. Ha a kérdésükre azt mondaná Jézus, hogy Mózes törvénye szerint, meg kell kövezni az asszonyt, bevádolnák Pilátus római helytartónál, mert csak ő hozhatott halálos ítéletet. Ha azt mondaná, nem kell megkövezni, akkor a főpapnál és a vének tanácsánál vádolnák be, miszerint ellenszegül a mózesi törvénynek. A nyugati ember gondolkodásában az eldöntésre váró kérdésben két lehetséges válasz létezik: igen és nem. A keleti gondolkodás szerint lehetséges harmadik válasz is. Jézus lehajol és írni kezd a földre. Nincs róla feljegyzés, hogy mi volt ez az írás. Majd felegyenesedve csak ennyit mond: „Az vesse rá az első követ, aki bűn nélkül való.” Nem csupán a házasságtörés bűnéről van szó, hanem arról, aki bármilyen bűnt elkövetett a felebarátai és az Isten ellen.

Mi a történet mai üzenete? Tartsuk a bűnt bűnnek! Félreértené az evangéliumot, aki bűnpártolást olvasna ki belőle Jézus részéről. Az Úr nem azt akarja mondani, hogy hunyjunk szemet a bűn fölött, bagatellizáljuk el a házasságtörést. Hiszen Ő drága vérével eszközölte ki az Atya bocsánatát. Azért tudott megbocsátani, mert tudta, hogy saját kereszthalálával majd ő fizeti ki bűneinek adósságát.

Kerüljük el az ítélkezést! Reményik Sándor így fogalmazta ezt meg: „Istenem, add, hogy ne ítéljek. Mit tudom én, honnan ered, micsoda mélységből a vétek, az enyém és a másoké, az egyesé, a népeké. Istenem, add, hogy ne ítéljek.”

Ne féljünk őszinte bűnbánatot tartani! Az evangéliumi asszony tele volt félelemmel. Félt vádlóitól, a megkövezéstől, az emberi tekintetektől és minden bizonnyal a bűn nélkül való Jézustól. De az Úr feloldotta félelmét. Az Ő ajkáról hallotta: „Nem ítéllek el téged…” A mai megtérésre vágyó ember is hallja Jézus helyettesének ajkáról a felszabadító üzenetet: „most már minden rendben van. Isten megbocsátotta bűneidet. Menj békével!” Ne féljünk, ha elestünk, a mély bánat és az őszinte gyónás révén térjünk vissza Jézushoz. Ő visszafogad és ajkáról hallani fogjuk az örömteli szavakat: „Ha bűneitek vörösek voltak, mint a bársony, fehérek lesznek, mint a gyapjú; s ha vérszínűek voltak, mint a karmazsin, fehérek lesznek, mint a hó.”

Szabó Alex SVD