Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Nagyböjt 3. vasárnapja

2016. február 27.

Épp jött néhány ember, s azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus áldozatuk vérével vegyítette. Erre ezt mondta: „Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a többi galileai, azért, hogy így jártak? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mind. Vagy az a tizennyolc ember, akire rádőlt Siloámban a torony, és agyonzúzta őket, azt hiszitek, hogy bűnösebbek voltak, mint Jeruzsálem lakói közül bárki? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mindnyájan.” Aztán egy példabeszédet mondott. „Egy embernek a szőlejében volt egy fügefa. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt vincellérjéhez: Három év óta mindig jövök, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet? De az így válaszolt: Uram, hagyd még egy évig! Körülásom és megtrágyázom, hátha terem jövőre? Ha mégsem, akkor majd kivágod.”

Lk 13,1-9

Elmélkedés:

Vezetés közben szoktam gondolkozni azon, hogy minek van fekvő rendőr az úton. Vagy éppen miért előz meg engem a kamion, amikor 130-140-nel megyek… Sokszor bár idegesítenek ezek a dolgok, mindennek meg van a jelentősége. Kicsit olyan mintha mondaná nekünk: „Komám nagyon gyorsan mész… lassíts…” Nagyböjt egy olyan időszak, amikor az egyház kéri a gyermekeit, hogy lassítsanak egy kicsit és önmaguk felé fordulva kérdezzék meg: Hol vagyok az Isten felé vezető úton? Egyáltalán az úton vagyok? Az evangéliumban található fügefa mi vagyunk. Isten évről évre keresi a bűnbánat gyümölcsét rajta. Sokszor csalódik, mert nem találja azt. Jézus pedig közbenjár értünk. Így újra kapunk időt és lehetőséget, hogy teremjük a bűnbánat gyümölcsét. Az igazi bánat és annak kimondása megkönnyíti az ember szívét és ha ezt hittel teszi meg, az Isten irgalmában bízva az teljes szabadulást is hoz. Ha valaki boldogan és szabadon szeretné élni az életét, annak a bűnbánat útjára kell lépni. A szív szabad lesz a bűnbánattal. A mennyek országa soha nem lesz tele azokkal, akik soha nem követtek el bűnt. Hanem csak azokkal, akik készek voltak tanulni és fölkelni a bűneikből és újra meg újra eligazítani az életüket Krisztus tanítása szerint. Sok ember számára a bűnbánat valami régimódi. De biztosan tudom mondani, ez nem elavult, amíg még van bűn a földön. A bűnnel bezárjuk a szívünk ajtaját. A kulcs pedig a bűnbánat, amivel ki lehet nyitni újra a szívünk ajtaját és az friss levegőre talál. Jézus szerint nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnös miatt, mint kilencvenkilenc igaz miatt… Hát legyen öröm a mennyben miattunk. Boldogok azok a lelkek, akik a bűnbánat könnyeivel állnak Isten elé, azok vigasztalást találnak. A bűnbánat feltámadást is jelent, vagyis új életre kelni. Kívánom, hogy minden ember felelősséggel használja az időt és részesüljön ebben a kegyelemben, e nagyböjti időben.

P. Benvin Sebastian SVD