Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Nagyböjt 2. vasárnapja

2016. február 21.

E beszéde után mintegy nyolc napra történt, hogy kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, külseje teljesen átváltozott, ruhája fehér lett és ragyogó. És íme, két férfi beszélgetett vele: Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és a haláláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét és mellette a két férfit. Ezek már épp menni készültek. Péter így szólt Jézushoz: „Mester, jó nekünk itt lenni! Csinálunk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Nem tudta, hogy mit beszél. Miközben ezt mondta, felhő támadt és elborította őket. Féltek, amikor a felhőbe jutottak. A felhőből szózat hallatszott: „Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok!” Amikor a szózat elhangzott, Jézus egyedül volt. Hallgattak, és senkinek sem mondtak el semmit abból, amit láttak.

Lk 9,28-36

Elmélkedés:

A mai evangéliumban azt hallunk, hogy Jézus maga mellé viszi Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük.

Ezzel az eseménnyel, Jézus megerősíti a feltámadás dicsőítését. Jézus mielőtt szenvedett és meghalt volna, már előbb látta az isteni megdicsőítését. Jézus a színeváltozásakor Mózessel és Illéssel találkozik. Ez a találkozás Jézus számára nagy buzdítás volt. Jézus már előbb tapasztalta a feltámadás dicsőségét, amelynek az öröme és jutalma nagyobb, mint a szenvedésé és a halálé, amelyet le fog győzni harmadnap, a feltámadása után. Jézus színeváltozása és feltámadása között van kapcsolat.

Az Úr színeváltozása azt jelzi, hogy Jézus hasonlóvá vált Mózeshez aki, a Sínai hegyen Istennel találkozott és lehozta a kőtáblát az arca ragyogott, mint a fény, amelyre az emberek alig tudtak ránézni. Jézus is hasonlóvá vált Illéshez, aki népszerű prófétája volt Izrael népének. Jézus tovább folytatja a megváltás történet, teljesítette a törvényt (Mózes személyében), és a prófétákat. (Illés személyében)

Jézus nem azért viszi fel az apostolokat a hegyre, hogy ott elkülönülve luxussátorban éljenek tovább a megdicsőült igazakkal. Nem! Azért, hogy látva Isten dicsőségét és a szentek örökségét, menjenek le, megerősödött hittel és őrizzék szívükben, majd adják tovább az Istennel való találkozás örömét.

„Uram jó nekünk itt lennünk! Ha akarod, felállítok itt három sátrat,” mondja Péter apostol. Ő tényleg gyakorlatias módon gondolkodik. Jól érezte magát ott a hegyen. Továbbra is ott akart maradni. Az Isten tapasztalattal is így van, ha megtapasztaljuk egyszer Őt, nem akarjuk elhagyni soha. De ezt az Isten tapasztalatot nem tarthatjuk meg magunknak, hanem tovább kell adnunk az embereknek. A hegyen maradva nem tudnák továbbadni ezt az örömet. Ezért muszáj volt, hogy lejöjjenek a hegyről az emberekhez.

Urunk színeváltozásának az üzenete az: Jézus mellett lenni = a mennyben lenni. Boldogság, béke, folyamatosság. A Vele töltött időben ég és föld, múlt és jövendő találkozik. Jézus meghív mindannyiunkat magához minden szentmisére és más közös imádságokra, hogy lássuk meg az Ő színeváltozását és tapasztaljuk meg az Isten dicsőségét.

Tete Remis SVD