Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Miseszövetség

Jelentkezési lap »

A Missziós Miseszövetséget Szent Arnold Janssen atyánk azért hozta létre, hogy felhívja a figyelmet a Szentmiseáldozat végtelen nagy értékére. Missziós, mert a felvételi tagdíjjal a világmissziók ügyeit támogatják; Miseszövetség, mert olyan világméretű közösség, melynek tagjait a Szentmise fűzi össze. Bárki kérheti saját maga és szerettei részére a Szentmise maradandó kegyelmeit.

Tíz nagy lelki előny

 1. A Miseszövetség tagjaiért, azok különös szándékaira és szükségeiért napi hét (évi 2555!) Szentmisét mutatnak be a verbita missziós atyák a világ különböző pontjain. A Szentmiseáldozat végtelen értékében mindenki ugyanúgy és a maga teljességében részesül. Isten áldása együtt száll le az egész közösségre, a Missziós Miseszövetség minden tagjára.
 2. A tagok a miseszövetségi Szentmisék kegyelmeiben haláluk után is részesülnek, amikor talán már mindenki megfeledkezik róluk.
 3. Aki a Miseszövetségbe felvéteti elhunyt hozzátartozóit, ápolja velük a lelki kapcsolatot.
 4. A tagok megtanulják értékelni a Szentmisét, és ennek folytán másokat is erre ösztönöznek.
 5. Élő szeretteinket tudtuk nélkül is beírathatjuk, hogy a Szentmise révén külön kegyelemben részesülhessenek.
 6. Akinek élete elemévé válik a Szentmise, az örömmel segíti, hogy mások is felfedezzék annak végtelen értékeit.
 7. A tagok anyagilag is támogatják a világmissziót, mivel tagsági díjukkal segítik annak munkáját: hozzájárulnak a hithirdetés, Krisztus Örömhíre terjesztésének költségeihez.
 8. Minden egyes tag aktív, lelki munkatársa az Isteni Ige Társaságának, melynek több mint 6000 fogadalmas tagja fáradozik az Evangélium terjesztésén.
 9. A napi Szentmisék kegyelmeiben való részesedés erőt ad a mindennapi élet küzdelmeinek megvívásához. Érezzük, hogy Isten velünk van, amikor ránk nehezednek az élet terhei.
 10. A pápák külön áldásukban részesítik a Miseszövetség tagjait és terjesztőit.

A Miseszövetségbe való felvétel feltételei

 1. Mind az élők, mind az elhunytak személyenként - tehát nem csoportban - vehetők fel a Miseszövetségbe.
 2. Beküldjük azoknak a vezeték- és keresztnevét, akiket be szeretnénk íratni. Az elhunyt szeretteink neve elé tegyünk egy kis keresztet (+).
 3. Az egyszeri felvételi díj személyenként 7.000,- Ft, melyet tanácsos a Missziós Titkárság csekkjén vagy banki átutalással befizetni. A szelvényen jelezzük az összeg rendeltetését („Miseszövetség") és a tagságra jelölt nevét.
 4. A tagok részére nincs külön kötelezettség, azonban mégis ajánlatos naponként egy Üdvözlégy Máriát elmondani a következő záró fohásszal: Mária, apostolok királynéja, segítsd a missziókat!
 5. A tagok halálát nem kell utólag bejelenteni.

A pápák ajánló sorai

„Fentnevezett Miseszövetséget szívből ajánljuk, és mindazokra, akik abba beiratkoznak, azt terjesztik és támogatják, szeretettel adjuk apostoli áldásunkat."
(XI. Piusz pápa, 1925. október 12.)

„Szeretettel áldjuk meg mindazokat, akik a Missziós Miseszövetséget bármely módon támogatják és terjesztik, és hőn óhajtjuk, eszközölje ki a szent áldozat ereje, hogy legyen az Úr neve a pogányok között, és az egész föld imádja és dicsőítse Őt."
(XII. Piusz pápa, 1939. július 21.)

„A miseszövetségi tagságot készséges lélekkel ajánljuk, és kívánjuk, hogy a mi korunkban is hathatósan segítse az Egyházat az evangélium hirdetése feladatában. A terjesztőkre és tagokra nagy szeretettel adjuk apostoli áldásunkat."
(II. János Pál pápa, 1979. március 22.)

A Miseszövetség után a következő címen lehet érdeklődni

Missziós Titkárság, 1223 Budapest, Bajcsy-Zs. u.3-5. (munkanapokon 9:00-11:00)

Telefon:+36 94 562 205
Mobil: +36 30 418 9196
E-mail: misszio@verbita.hu

Adományok, Miseszövetségek befizetése

Missziós Titkárság bankszámlaszáma 10700024-69018251-51100005 (CIB)

Kérésre csekket is küldünk!