Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Minden nemzetből, nyelvből? ? Káptalant tartott az Isteni Ige Társasága magyar rendtartománya

calendar_today 2018. 01. 22. 17:07

A társaságot Janssen Szent Arnold alapította 1875. szeptember 8-án, a hollandiai Steylben. Jelenleg több mint hatezer tagot számlál, és több mint hetven országban van jelen a világon.

A magyar rendtartományhoz harminckét verbita missziós szerzetes tartozik. A közösség nemzetközi, interkulturális: vannak rendtagok Magyarországról, Erdélyből, Indiából, Indonéziából, a Fülöp-szigetekről, Felvidékről, Lengyelországból, Ghánából, Kongóból, Brazíliából. Összesen tizennégy magyar és tizennyolc nem magyar verbita dolgozik és tanul a tartományban.

A káptalan nyitó szentmiséjét Székely János szombathelyi megyéspüspök mutatta be. Prédikációjában hangsúlyozta a Szentírás – ami Élet és Lélek – fontosságát életünkben. A püspök rámutatott: a verbita közösség nemzetközisége prófétai jel Magyarországon, mivel azt tanúsítja, hogy Afrikából, Ázsiából és Dél-Amerikából is jönnek hozzánk jó keresztények.

A társaság karizmája Magyarországon a tanúságtétel az új evangelizáció különböző formáiban az egyetemes Egyházról, és a szegényekkel, különösen a cigány kisebbséggel való foglalkozás.

Ma hazánkban a verbita missziósok jelen vannak Budatétényben, ahol a formációs (szerzetesképzés) ház, valamint egy lelkigyakorlatos ház működik, illetve Kőszegen, ahol rendház és lelkigyakorlatos ház van. Ezen kívül két plébánián szolgálnak a missziósok: Körömben, az Egri Főegyházmegyében, ahol kiemelt feladat a cigánypasztoráció; illetve Vasváron, a Szombathelyi Egyházmegyében.

Káptalant háromévente szoktak tartani, az idei jelmondatot Szent Pál apostol leveléből választották: „Krisztus szeretete sürget minket” (2Kor 5,14). A káptalan alatt lehetőség nyílt az elmúlt időszak kiértékelésére és a jövőbeni feladatok tervezésére annak érdekében, hogy a missziós szerzetes közösség még megfontoltabban átgondolhassa, hol és hogyan tudná Isten Igéjét elvinni az emberekhez, úgy, hogy az még több gyümölcsöt teremjen.

Burbela Gergely SVD