Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Lando Modest atyát magához szólította az Úr

calendar_today 2018. 05. 18. 20:16

Május 13-án este, a kőszegi Szent Imre Missziósházban tragikus hirtelenséggel elhunyt Modest atya.

Indonéziában, Flores szigetén született, 1974. június 15-én. Szülei – Kasimirus Abul Lando és Katarina Din – nyolc gyermeke közül ő volt a harmadik. A középiskolát a nyugat-floresi Kisolban végezte a XII. Piusz Szemináriumban (kisszeminárium). 1993-ban lépett be az Isteni Ige Társaságába. A noviciátust Timor szigetén végezte Nenukban, itt tett fogadalmat 1995-ben. Főiskolai tanulmányait Ledaleróban végezte, pappá 2002-ben Rutengben szentelték.

2003-ban érkezett Magyarországra. A nyelvtanulás után a Zalába került: először a csehimindszenti egyházközséget szolgálta 2005 és 2006 között, majd 2007 és 2008 között a letenyei plébánián volt káplán. 2008 őszétől 2010 tavaszáig a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében szolgált a hajósi plébánián, mint adminisztrátor.

2011 szeptemberében Körömbe került, ahol a település plébániája és a hozzátartozó falvak lelkipásztori ellátása mellett a társaság cigánypasztorációs szolgálatát is végezte. Megszervezte a verbita rend magyarországi „Igazságosság, Béke és a Teremtés Megőrzése”, azaz JPIC Irodáját. Az elmúlt két évben a kőszegi Szent Imre Missziósházban működött.

Modeszt atyától 2018. május 24-én, csütörtökön 10 órakor veszünk búcsút a kőszegi Jézus Szíve templomban. A szertartás után egyénileg megyünk a temetőbe, ahol a bejáratától indul a gyászmenet rendtestvérünk végső nyugvóhelyéhez.

A mindenható Isten adjon örök boldogságot Neki!

T. Z.