Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Krisztus szeretete sürgeti a verbita családot

calendar_today 2018. 09. 04. 15:53

Augusztus 27. és 29. között Kőszegen találkozott a magyarországi verbita család. A ünneplés keretében a jelenlévők részt vehettek a lelki programokban és örömet lelhettek az együttlétben.

A verbita család, azaz az Isteni Ige Társasága, a Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek és a rendek laikus munkatársai minden évben találkoznak, hogy a szolgálatban való közösséget ünnepelve megerősödjenek a verbita lelkiségben és megerősítsék kapcsolataikat.

A találkozó szentségimádással kezdődött, amely alatt felidéztük szentjeink és boldogjaink gondolatait. Este Burbela Gergely SVD tartományfőnök, beszámolt a 18. általános káptalanon szerzett élményeiről.

A második napon zarándoklatot tettünk Rábakethelyre, ahol az idén boldoggá avatott Brenner János szolgált és vértanúságot szenvedett. A templomtól az öröm útján haladva indultunk a gyilkosság színhelye felé. A Jó Pásztor-kápolnában meghallgattuk a boldog életének történetét öccse, Brenner József előadásában. Ezután szentmisén vettünk részt, amelyet Brenner József a mutatott be a szombathelyi helynök, Császár István és a jelenlevő verbita atyák koncelebrálásával. A zarándoklat végén ellátogattunk ahhoz az emlékkereszthez is, amit ott állítottak, ahol megtalálták Brenner János holttestét. Útban hazafelé a kőszegi temetőben meglátogattuk a verbiták sírjait.

A családi ünnep utolsó napján a közösségépítés felé fordultunk. A záró szentmisén Chavvakula Lourduraju SVD prédikációjában hangsúlyozta, hogy a közösségben térjünk vissza a szeretethez, hogy Krisztust lássuk egymásban, és tanulságot tegyünk Istenről. A tanulságtétel nem más, mint a béke megtalálása Istenben, és ennek továbbadása a közösségünkben.

Délelőtti program folyamán a missziós tapasztalatszerzésen Magyarországon levő brazil kispap, Marco Antonio de Miranda SVD beszámolt az elmúl két és fél évben, itt szerzett élményeiről. Ezután közösségépítő játékok következtek, melyeket mi, missziós nővérek állítottunk össze.

Ebéd után lelkileg feltöltődve és kapcsolatainkban megújulva indultunk haza, hogy ott, ahol szolgálunk, közösen építsünk missziót, amire „Krisztus szeretete sürget minket”.

Klewek Anna SSpS