Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Janssen Szent Arnold ünnepe a Bicskei Plébánián

calendar_today 2022. 01. 15.

2022. január 15-én plébániai közösségünkben adtunk hálát a Jó Istennek a Verbita missziósok (Isteni Ige Társasága) alapító atyjáért. A Társaság jelenleg 84 országban folytatja a missziós munkát, hirdetve az Evangéliumot az élet számtalan területén.
Szent Arnold nem csak a Verbitákat, hanem két női misszió társaságot is alapított: a Szentlélek Szolgálói Missziós Nővéreket és Szentlélek Szolgálói Örökimádó Nővéreket.
Az ő személyisége és lelkisége ajándék az egész Egyháznak, amelyből gyarapodni tudunk és életünkben még jobban követni tudjuk Jézus Krisztust.
Az ünnepi program délután kezdődött, amikor a múltból merítettünk erőt.
Janssen Szent Arnold életéről és munkájáról szóló előadás után az idős magyar verbita atyák, Hirth Vilmos SVD és Szabó Imre SVD interjús tanúságtétele következett, akiket Isten már meghívott magához. Az ő példáik és élettörténetük adnak nekünk szilárd alapokat, hogy teljes derűvel lássuk a jövőt.
A szentmisében, amelyet Tete Remis SVD tartományfőnök atya celebrált, hálát tudtunk adni a Szentháromság Egy Istennek mindent jóért, amit tett és tesz a Verbita missziósok által a világon.
A szentmise után megerősödve folytattuk programunkat. Előbb szeretetvendégség adott lehetőséget személyes beszélgetésekre, majd a világ számos országából érkező fiatal verbita kispapokkal tekintettünk a jövő felé, énekelve és imádkozva, bízva az Isten gondviselő szeretetében.
Jelenleg az Isteni Ige Társasága a következő nemzetiségű testvérekből áll Magyarországon: indiai, indonéz, lengyel, angolai, fülöp-szigeteki, brazil, kongói és természetesen magyar.
Öröm volt a bicskei és társplébániai testvérekkel együtt ünnepelni, hiszen a Verbiták a munkát a világi segítőkkel együtt folytatják, akik a világ több helyén Verbita missziós imaközösségekben jönnek össze. A világi segítők és jótevők jelenléte nélkülözhetetlen a mi missziós munkánkban.
Szent Arnold atya szavait követve: „Nem mindig a saját elképzeléseink a legjobbak. Inkább Isten szent akarata, mely az adott körülmények által nyilvánulnak meg. Boldog az az ember, aki ezt a lelkületet ki tudja alakítani magában.” Próbáljuk mindenben keresni az Isten akaratát, különösen a felebaráti szeretetben.

Burbela Gergely SVD Plébános