Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini
  • Telefon:+36 94 562 208
  • E-mail:verbita@verbita.hu

Isten igéje táplál

Advent 4. vasárnapja

Advent 4. vasárnapja

2016. 12. 18. 23:44

Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett, Júda városába.

Advent 3. vasárnapja

Advent 3. vasárnapja

2016. 12. 11. 22:07

Ekkor megkérdezte a tömeg: ?Mit tegyünk hát?? ?Akinek két ruhája van ? válaszolta ?, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs.

Advent 2. vasárnapja

Advent 2. vasárnapja

2016. 12. 05. 00:27

Tibériusz császár uralkodásának esztendejében, amikor Poncius Pilátus volt Júdea helytartója, s Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme...

Advent 1. vasárnapja

Advent 1. vasárnapja

2016. 11. 26. 23:44

Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt.

Évközi 34. vasárnap

Évközi 34. vasárnap

2016. 11. 18. 23:14

Pilátus visszament a helytartóságra, maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: ?Te vagy a zsidók királya??

Évközi 32. vasárnap

Évközi 32. vasárnap

2016. 11. 15. 16:36

Tanítás közben ezt a figyelmeztetést adta: ?Óvakodjatok az írástudóktól!...

Évközi 33. vasárnap

Évközi 33. vasárnap

2016. 11. 14. 09:08

Azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek, a Nap elsötétedik, a Hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a mindenséget összetartó erők megrendülnek.

Évközi 31. vasárnap

Évközi 31. vasárnap

2016. 11. 05. 18:39

A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát.

Évközi 30. vasárnap

Évközi 30. vasárnap

2016. 10. 22. 21:44

Közben Jerikóba értek. Amikor Jerikót tanítványainak és nagy tömegnek a kíséretében elhagyta, egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen kéregetve.

Évközi 29. vasárnap

Évközi 29. vasárnap

2016. 10. 15. 22:22

Egyszer arról mondott nekik példabeszédet, hogy szüntelen kell imádkozni, és nem szabad belefáradni.

Évközi 28. vasárnap

Évközi 28. vasárnap

2016. 10. 10. 18:13

Amikor kiment az útra, odafutott hozzá valaki, térdre esett előtte és megkérdezte: ?Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet??

Évközi 27. vasárnap

Évközi 27. vasárnap

2016. 10. 01. 00:04

A farizeusok is odamentek és megkérdezték: ?El szabad a férjnek bocsátania a feleségét??

Évközi 26. vasárnap

Évközi 26. vasárnap

2016. 09. 25. 19:00

Volt egy gazdag ember. Bíborban és patyolatban járt, és mindennap nagy lakomát rendezett.

Évközi 25. vasárnap

Évközi 25. vasárnap

2016. 09. 19. 16:44

Abban az időben Jézus és tanítványai átmentek Galileán.

Évközi 24. vasárnap

Évközi 24. vasárnap

2016. 09. 11. 23:13

Abban az időben Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáreájának vidékére.

1 2 3 4 5 6