Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Isten igéje táplál

Évközi 14. vasárnap

Évközi 14. vasárnap

2017. 07. 30. 11:22

Abban az időben: Jézus hazament Názáretbe.

Évközi 13. vasárnap

Évközi 13. vasárnap

2017. 07. 30. 11:20

Abban az időben, amikor Jézus a bárkával ismét átkelt a Genezáreti-tó túlsó partjára, a parton nagy tömeg sereglett köréje...

Évközi 15. vasárnap

2017. 07. 23.

Abban az időben: Jézus elment hazulról, és leült a tó partján.

Évközi 12. vasárnap

Évközi 12. vasárnap

2017. 06. 24. 23:06

Egy napon Jézus, amikor este lett, így szólt tanítványaihoz: ?Keljünk át a túlsó partra.?

Úrnapja

Úrnapja

2017. 06. 24. 23:01

A kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, amikor a húsvéti bárányt feláldozzák, tanítványai megkérdezték (Jézust): ?Mit akarsz, hová menjünk, hogy elkészítsük számodra a húsvéti vacsorát??

Szentháromság vasárnapja

Szentháromság vasárnapja

2017. 06. 24. 22:58

Abban az időben: A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket.

Pünkösdvasárnap

Pünkösdvasárnap

2017. 06. 19. 11:23

Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót.

Urunk mennybemenetele

Urunk mennybemenetele

2017. 05. 29. 17:39

Azután ezt mondta nekik: ?Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek..."

Húsvét 6. vasárnapja

Húsvét 6. vasárnapja

2017. 05. 21. 19:17

Jézus így tanított az utolsó vacsorán: ?Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben!

Húsvét 5. vasárnapja

Húsvét 5. vasárnapja

2017. 05. 14. 18:49

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám a szőlőműves.

Húsvét 4. vasárnapja

Húsvét 4. vasárnapja

2017. 05. 09. 10:15

Én vagyok a jó pásztor...

Húsvét 3. vasárnapja

Húsvét 3. vasárnapja

2017. 05. 02. 14:55

Abban az időben az Emmauszból visszatért tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel Jézust a kenyértöréskor.

Húsvét 2. vasárnapja

Húsvét 2. vasárnapja

2017. 05. 02. 14:37

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót.

Húsvétvasárnap

2017. 04. 24. 18:28

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz.

Virágvasárnap

Virágvasárnap

2017. 04. 24. 17:56

Mk 1-15, 47