Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Húsvét 6. vasárnapja

2015. május 10.

Jézus így tanított az utolsó vacsorán: „Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket; és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!”

(Jn 15,9-17)

Elmélkedés:

Láttál egy embert? Tudd meg, hogy Istent láttad!

Az egyik argentin plébános abban a ládában, amelyet a hívek részére függesztett a templom bejáratára, ezt a névtelen levelet találta:

„Sohasem panaszkodtam szegénységem miatt. Az sem bántott, hogy egyre öregszem és nehezen dolgozom. Egyik napon azonban mezítláb maradtam, és arra sem volt pénzem, hogy másik cipőt vegyek. Ekkor elkeseredetten léptem be a templomba, hogy egy kicsit a hűvösben megpihenjek. Ott egy embert láttam, akinek mind a két lába hiányzott. Ez az ember imádkozott. Ekkor elszégyelltem magam és elhatároztam, hogy cipők nélkül járok…”

Óriási hittanleckét tartalmaz ez a levél. Az emberek nagy része összekeveri és összeköti az Isten iránti szeretetét a saját maga érdekével. Do ut des! – Adok, hogy kapjak!

Csak nagyon kevés keresztény érti meg azt, amit János apostol mond: Mi azért szeretjük az Istent, mert Isten előbb szeretett minket, és pedig annyira, hogy Fiát adta értünk.

Erről a szeretetről beszél nekünk a mai vasárnap tanítása. Jézus szeret minket és azt akarja, hogy ez a szeretet kölcsönös legyen, sőt a felebarát felé kell, hogy irányuljon: szeressétek egymást… maradjatok meg az én szeretetemben…

Kalkuttai Teréz anya írja: „Köszönöm, Uram, hogy megismertetted velünk a szeretetet, amely egyedül képes arra, hogy megváltoztassa a dolgok lényegét. Isten megengedte, hogy:

  • egy út vezessen az életbe: a szeretet
  • egy út vezessen a sikerhez: s szeretet
  • egy út vezessen a boldogsághoz: a szeretet.

Az életnek a legnagyobb katasztrófája akkor áll be, ha visszautasítjuk a szeretetet, ha már nem tudunk szeretni…”

Jézus a szeretetet hozta a földre és a szeretet szavával az ajkán hagyta el ezt a világot. Jézus szeretetének jele a kereszt, és ez nem véletlen. A szeretetnek két dimenziója van:

  • vertikális, függőleges, mely az ég felé irányul és Istent keresi
  • horizontális, vagyis vízszintes, amely környezetünk felé irányul és a felebarátot keresi. A felebarát az, aki közel van hozzád, akivel érintkezel, akit János apostol testvérnek mond.

Jézus szerint felebarát minden ember:

  • az, akivel a Gondviselés összehoz, naponta, óránként, aki neked szomszéd, és aki közel áll hozzád.
  • Az, aki elmegy melletted, aki veled dolgozik, veled lakik, melletted szenved. Sőt még az is, aki szid téged, káromkodik, provokál, átkozódik… egyszóval mindenki, aki melletted él vagy hal meg.
  • Felebarátod a cégvezető, a háztulajdonos, akinél bérben laksz, aki veled utazik…
  • Felebarátod az, akivel az élet összehoz: piaci kereskedő, akinél vásárolsz, kliensed, aki téged keres, tanárod és mindenki más, mindegy, hogy szegény vagy gazdag, fekete, vagy más színes bőrű, szép vagy deformált, hívő, vagy harcos ateista…

Jézus nem azt mondta: szeresd azt, aki szép, egészséges, szimpatikus és jó. Jézus egyszerűen azt mondta, szeresd felebarátodat! Assisi Szent Ferenc megkérdezte Leon testvért: láttál egy embert? Tudd meg, hogy Istent láttad!

Heinrich Ferenc prédikációiból:
Juhos Ferenc SVD