Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Húsvét 6. vasárnapja

2016. május 1.

Jézus így folytatta: „Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni. Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek mondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörtént volna, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek.

Jn 14,23-29

Elmélkedés:

A mai evangéliumban Jézusnak az utolsó vacsorán elmondott búcsúbeszédéből hallunk egy részletet. A beszéddel Jézus fel akarja készíteni tanítványait arra az időre, amikor Ő már nem lesz köztük. Távozása azonban nem jelenti azt, hogy végleg elhagyná, vagy magára hagyná övéit, hiszen az általa megígért és az Atyától eljövő Szentlélek által továbbra is velük fog maradni.

Jézus tudta előre, hogy a tanítványaitól távozni fog. Azonban tudta, hogy az apostoloknak, a tanítványainak szükségük van olyanra, aki vezeti őket a további életükben is. Ezért elküldi majd övéi számára az Igazság Szentlelkét. Az Igazság Szentlelke az egyház számára, valamint a tanítványok számára nagy ajándék. Mert Jézus helyett, Ő örökre velük fog maradni.

Jézus feltámadása után, a Szentlélek által jelen van az egyházban. Jézus manapság is láthatatlanul jelen van velünk. Jelen van a templomban, a szentmisén, minden imádságainkban és minden szeretet közösségben egyaránt.

Miért kellett a Szentlélek ajándéka a tanítványoknak? Miért kell nekünk a Szentlélek? Az ősegyházban, észrevehetjük, hogy az apostolok miként hirdették az evangéliumot, csodákat műveltek. Az apostolok saját erejükből nem tehettek semmit, de a Szentlélek segítségével nagy dolgokat tettek és emberek csodálkoztak rajtuk.

Tehát hogyan tudjuk felfogni a Szentlelket? A Szentlélek tehát, ahogy a mai evangéliumban hallottuk, Ő a segítő Szentlélek, azok számára, akik kérik, az ő segítségét. Ő a vezető Szentlélek, azoknak, akik ő rá hagyatkoznak, hogy vezesse őket, szívesen vezeti azokat. Ő a vigasztaló Szentlélek, ő vigasztalja azokat, akik Istenért, az igazságért szenvednek. Ő az, aki buzdít és bátorít a nehéz helyzetekben is. Tehát a Szentlélek irányít minket az életünk céljához. A Szentlélek által Jézus mindig velünk van az egyházban és vezet minket a mennyei Atyához.

A Szentlélek ébren tart minket az Isten előtt, segít minket, a rosszat és a jót különböztetni egymástól. A Szentlélek azért van ajándékozva nekünk hogy, növekedjünk az életszentségben és legyünk tökéletesek az Isten színe előtt.

P. Tete Remis SVD