Húsvét 6. vasárnapja

2017. május 21.

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más Vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja, és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket: visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok.

Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat.

Jn 14,15-21

Elmélkedés:

A mai evangéliumban Jézusnak az utolsó vacsorán elmondott búcsúbeszédéből hallottunk egy részletet. A beszéddel Jézus fel akarja készíteni tanítványait arra az időre, amikor ő már nem lesz köztük. Távozása azonban nem jelenti azt, hogy végleg elhagyná, vagy magára hagyná övéit, hiszen az általa megígért és az Atyától eljövő Szentlélek által továbbra is velük fog maradni.

Jézus tudta előre, hogy a tanítványaitól távozni fog. Azonban tudta, hogy az apostoloknak, a tanítványainak szükségük van olyanra, aki vezeti őket a további életükben is. Ezért elküldi majd övéi számára az Igazság Szentlelkét. Az igazság szentlelke az egyház számára, valamint a tanítványok számára nagy ajándék. Mert Jézus helyett ő örökre velük fog maradni.

Jézus feltámadása után, a szentlélek által jelen van az egyházban.  Jézus most is láthatatlan jelen van velünk most ebben a templomban, ezen a szent misén, minden imádságban, és minden szeretet közösségben egyaránt.

Miért kellett a szentlélek ajándéka a tanítványoknak? Miért kell nekünk a Szentlélek?  Az ősegyházban, vagyis a mai első olvasmány az ősegyház kapcsolatban észrevehetjük, hogy Fülöp miként hirdette az evangéliumot, csodákat művelt a Szamária városában, és miként elfogadták az evangéliumot. Fülöp saját erejéből nem tehetett semmit, de a szentlélek segítségével nagy dolgot tett és emberek csodálkoztak rajta.

Tehát hogyan tudjuk felfogni a szentlelket? A szentlélek tehát, ahogy a mai evangéliumban hallottuk, Ő a segítő szentlélek, azok számára, akik kérik, az ő segítségét megkapják. Ő a vezető szentlélek, azok, akik ő rá hagyatkoznak, hogy vezessen, szívesen vezeti azokat. Ő a vigasztaló szentlélek, ő vigasztalja azokat, akik Istenért, az igazságért szenvednek. Ő az, aki buzdít és bátorít a nehéz helyzetben is. Tehát a szentlélek irányít minket az életünk céljához. A szentlélek által Jézus mindig jelen van az egyházban és vezet minket a mennyei Atyához.

A nekünk ajándékozott szentlélek erősít minket, hogy tartsuk az Isten parancsolatát, azaz a szeretet parancsolatát és szeressük a menyei Atyát.  Jézus mondja, hogy a világ nem ismeri a szentlelket, de számunkra kiváltság, mert Isten csak nekünk ajándékozott és ismertet velünk a szentlelket. A szentlélek közreműködésével az Atya meg a fiúval egységben vagyunk.

A szentlélek ébren tart minket az Isten előtt, segít minket a rossz és jót különböztetni egymástól. A Szentlélek azért van ajándékozva meg nekünk hogy, növekedjünk az életszentségben és legyünk tökéletesek az Isten színe előtt.

P. Tete Remis SVD