Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Húsvét 3. vasárnapja

2015. április 19.

Abban az időben az Emmauszból visszatért tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel Jézust a kenyértöréskor. Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük, és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: „Miért ijedtetek meg, és miért támad kétely a szívetekben? Nézzétek meg kezemet és lábamat! Én vagyok. Tapintsatok meg és lássátok, a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van.” Ezután megmutatta nekik a kezét és a lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: „Van itt valami ennivalótok?” Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle. Aztán így szólt hozzájuk: „Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak.” Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat. Majd így folytatta: „Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek.”

(Lk 24, 35-48)

Elmélkedés:

Emberi természetünk része, hogy szükségünk van arra, hogy megbizonyosodjuk a dolgokról. Csak abban tudunk hinni, amit látunk, amit meg tudunk fogni, amit érezni tudunk. Múlt vasárnap hallottuk Tamás történetét, aki ezt mondta, „amíg nem érintem meg a sebek helyét, nem hiszek.” A mai evangéliumban pedig azt olvasunk, hogy ijedtükben és félelmükben azt véltek, hogy szellemet látnak. Ezért Jézus így szolt hozzájuk, „Miért ijedtetek meg, és miért támadt kétely a szívetekben?”

Hányszor mi is bizonytalanok vagyunk a hitünkben, pedig sok bizonyíték van az életünkben, ami világosan mutatja, hogy Jézus él és velünk van. Jézus emberré lett értünk, szenvedett értünk és feltámadt értünk. Feltámadása után mégis alkalmazkodik hozzánk emberekhez, hogy megértsük szeretetét, hogy az apostolok tanúskodhassanak a megváltás valóságáról.

Jézus nemcsak a tanítványokat tüntette ki látogatásával. Hozzánk is eljön minden szentmisében a kenyér és bor alakjában. Az emauszi tanítványok a kenyértörésben ismerték fel az Urat és útközben, amikor Jézus a Szentírásról beszélt, lángolt a szívük. Pontosan ezt tapasztaljuk, amikor részt veszünk a szent Eucharisztiában, amikor találkozunk Jézus szavaival, szent teste és vérével. XVI Benedek pápa a Sacramentum Caritatis enciklikában azt írta „Jézus az eukarisztiában nem „valamit” ad, hanem önmagát adja, a tulajdon testét ajánlja föl és a tulajdon vérét ontja.”

Imádkozzunk, hogy a szentmisében részvételünk által, mi is tanúi lehessünk a feltámadásnak.

Fransis Magung SVD