Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Húsvét 2. vasárnapja

2017. április 23.

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: „Láttuk az Urat.” De ő így szólt: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!”Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Tamásnak pedig ezt mondta: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás így válaszolt: „Én Uram, én Istenem!” Jézus ezt mondta neki: „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!”Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.

Jn 20,19-31

Elmélkedés:

A hét első napján, vagyis a nyolcadik napján Jézus először megjelent az apostoloknak és a tanítványoknak. A mai evangéliumban észrevehetjük, hogy Jézus miként jelent meg a tanítványainak. Jézus a tanítványaihoz belépve nagyon érdekesen először így köszöntötte őket, „Békeség nektek!” kétszer is megismételte. Miért?

Az apostoloknak és a tanítványoknak elsősorban békességre volt szükségük. Jézus halála után, tanítványainak az élete nyugtalan és csüggedéssel telve volt, féletek az zsidók néptől, ezért zárva tartották az ajtót és az emeleti teremben voltak együtt. Jézus tudta mi az, amire tanítványainak szükségük van, ezért először békeséget adott nekik. Először megnyugtatta a szívüket.

Aztán Jézus rájuk lehelt és így szólt hozzájuk, „vegyétek a Szentlelket!” Tehát a feltámadás után kiárasztotta a Lelket. A Szentlélek tehát úgy jelenik meg, mint a Feltámadt Krisztus első ajándéka az egyháznak, a tanítványoknak.

Tehát Jézus, a feltámadás után a Szentlelket ajándékozta tanítványainak. Az apostolok a feltámad Jézus kegyelmével, hatalmával voltak telve. Ahogy Jézus elküldte őket, mindent végre hajtottak.

Ezzel a megjelenésével, Jézus lelki erőt is buzdítást adott az apostoloknak és a tanítványainak. Jézus azt üzente, hogy Ő valóban feltámadt a halálból. Jézus megszilárdította bennük a feltámadt életet. Ő legyőzte a halált és uralkodik felette mindörökre.

Jézus feltámadásának élményével az apostolok új erőt és buzdítást kaptak magától Jézustól. Nagy lelkesen egy közösségben kezdtek el élni és együtt törték meg a kenyeret. Felebaráti szeretettel, egymással törődve a Feltámad Krisztusról tettek tanúságot. Ez a közöség a mai krisztus követőknek a példaképe.

„ Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!” – mondta Jézus Tamásnak.

Tamás azonban nem volt jelen azon az estén, s visszatérve elutasítja, hogy higgyen Jézus feltámadásában. Nemcsak hogy látni akarta Jézust, hanem kezével is érinteni. Jézus nyolc nap múlva visszatért és személyesen találkozott vele. Tamás esetében bármit is történt nem tudjuk, véletlenül vagy tudatosan történt. De modhatjuk, ez is Isten akarata szerint történt.

Ez az értékes tanítás arra figyelmeztet minket, hogy ne csodálkozzunk mások kételyein és hitbeli nehézségein sem. Együtt érezve a kételkedőkkel vagy tévelygőkkel, szeretettel, türelmesen forduljunk hozzájuk.

Tamás válasza: Ezzel vége a régi hitének. Most már hisz abban, hogy Jézus valóban feltámadt a halálból és örökre él. Jézus „kétszer” támadt fel, először valóban a halálból, másodszor, pedig Tamás életében támadt fel. Kérdezzük magunkat: Vajon az én életemben is feltámadt Jézus…?

Jézusnak minden hívő lelkében föl kell támadnia, úgy mint a Tamáséban. Ha valóban Jézus feltámadt bennünk, akkor tudunk hitelesek mardani és az apostollal őszintén megvallni: Én Uram, én Istenem!

Tete Remis SVD