vissza

Hivatásgondozás

Mint az Isteni Ige Társaságának tagjai abban látjuk kötelességünket, hogy minden embernek hirdessük Isten Igéjét, élesszük Isten népének új közösségeit, elősegítsük növekedésüket, valamint egységüket egymással és az egész egyházzal. Mindenekelőtt és leginkább ott dolgozunk, ahol az evangéliumot még nem, vagy nem kellő mértékben hirdetik, és ahol a helyi egyház önmagában nem életképes. Más feladatainknak is ezekre az elsődleges célokra kell irányulniuk. Aki Társaságunkhoz csatlakozik, készen kell lennie arra, hogy missziós megbízatásunk teljesítésére elmenjen oda, ahová az elöljárók küldi, akkor is, ha ez a küldetés a szülőföldről, az anyanyelvről és a megszokott kultúr környezetről való lemondást jelenti. Ez a készség lényeges jellemzője missziós hivatásunknak. A rendtestvéreknek mindig megvan az a joguk, hogy más országba vagy kultúrkörbe missziós szolgálatra jelentkezzenek.

Kapcsolat: hivatas@verbita.hu

A Társaság nemzetközi jellegével tanúságot teszünk az egyház egyetemességéről és az emberek egymásközti testvériségéről. Mint alapítónk Janssen Arnold, figyelünk Isten indításaira és így rendelkezésre állunk, mozgékonyak és készségesek vagyunk, hogy bátran új feladatokat merjünk vállalni.