vissza

Názáret Missziósház

e-mail: nazaret@verbita.hu

Rektor: Juhos Ferenc SVD
Telefon: +36-30-547-1984

A verbita közösség magyar missziójának egyik központja Budapest XXII. kerületében található. Néhány év leforgása alatt a régi iskola barakk épületeinek helyére felépült az új Názáret Missziósház. Kezdettől fogva az volt a rendeltetése, hogy helyet adjon fiatal misszionáriusok képzésének. 
A hosszú évtizedeken át tartó csend után ismét teljesíti régi feladatát: szerzetes papnövendékek és testvérek egyaránt tagjai a közösségnek. Ami viszont új a rendház életében, hogy a 2002-től már nem csak magyar, hanem más kontinensről érkezett fiatal verbiták is tanulnak itt. 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen folyik a teológiai képzés, a szerzetesi-missziós pedig a ház közösségében. Nagy gazdagságot jelent az egész közösség számára a kulturális sokszínűség. Már a kiképzés alatt gyakorlatban is megtapasztalhatják, hogy mit jelent, ha a mindennapi élethez és a különböző feladatokhoz mindenki hozzáteszi saját kultúrájának értékeit (énekek, zene, elmélkedések, stb.).