Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Hivatásgondozás

„Az Ő élete a mi életünk, az Ő küldetése a mi küldetésünk!"

Szia!

Isten hozott a honlapunkon! Ha kérdezni szeretnél hivatástisztázás kapcsán vagy a verbitákról, örömmel látom kérdéseidet.

Názáret Missziósház - 1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 3-5.

Mawasala Mbela Fabien SVD atya, hivatásgondozó

mobil: +36 30 479 1620

e-mail: hivatas[kukac]verbita.hu

  • Közösség

Társaságunk tudatos jellegzetessége, hogy missziós szolgálatunkat, mint laikusok és klerikusok testvéri összetartással végezzük;

A Társaság nemzetközi jellegével tanúságot teszünk az egyház egyetemességéről és az emberek egymásközti testvériségéről; Mint alapítónk Janssen Arnold, figyelünk Isten indításaira és így rendelkezésre állunk, mozgékonyak és készségesek vagyunk, hogy bátran új feladatokat merjünk vállalni.

Konstitúció 104

  • Tevékenység

Missziós tevékenységünk megválasztásánál előnyben részesítjük azokat a területeket, ahol a szükség különösen érezhető és az igehirdetésre mások nem állnak rendelkezésre; továbbá, ahol az emberek különösen nyitottak Isten Igéje számára.

Konstitúció 102.1

  • Lelkület

Mivel egyedül a Szentlélek ajándékoz igehirdetésünknek eredményt, az Ő vezetésében és kegyelmében bízzunk, ne a saját tevékenységünkben és tudásunkban. Mint alapítónk, legyünk mi is az imádság emberei. Hittel és reménnyel telve, keressük mindenben az Istennel való közösséget. Ez apostoli buzgóságunk forrása.

Konstitúció 122

  • Életforma

Istennek szeretete és kegyelme különböző népekből és földrészekről összegyűjtött bennünket egy missziós, szerzetes közösségbe, amely az Isteni Igének van szentelve, és az Ő nevét viseli: Isteni Ige Társasága.

Prológus konstitúció

  • Hivatás

Mint az Isteni Ige Társaságának tagjai abban látjuk kötelességünket, hogy minden embernek hirdessük Isten Igéjét, élesszük Isten népének új közösségeit, elősegítsük növekedésüket, valamint egységüket egymással és az egész egyházzal. Mindenekelőtt és leginkább ott dolgozunk, ahol az evangéliumot még nem, vagy nem kellő mértékben hirdetik, és ahol a helyi egyház önmagában nem életképes. Más feladatainknak is ezekre az elsődleges célokra kell irányulniuk. Aki Társaságunkhoz csatlakozik, készen kell lennie arra, hogy missziós megbízatásunk teljesítésére elmenjen oda, ahová az elöljárók küldi, akkor is, ha ez a küldetés a szülőföldről, az anyanyelvről és a megszokott kultúrkörnyezetről való lemondást jelenti. Ez a készség lényeges jellemzője missziós hivatásunknak. A rendtestvéreknek mindig megvan az a joguk, hogy más országba vagy kultúrkörbe missziós szolgálatra jelentkezzenek.

Konstitúció 102

Felvétel az Isteni Ige Társaságába

Az Isteni Ige Társaságába való felvételt nyerhet minden jó szándékú 18-35 év közötti katolikus férfi, aki testileg és lelkileg egészséges, aktívan részt vesz az egyház életében és missziós-szerzetesi hivatást érez magában (Kon. 701 -702).

Ehhez szükségesek a következő okiratok

  1. Keresztlevél és bérmálási igazolás.
  2. Plébánostól vagy más egyházi elöljárótól való ajánlólevél.
  3. Orvosi igazolás a test-lelki egészség bizonyítására.
  4. Iskolai (érettségi) bizonyítvány.
  5. Kézzel írt kérvény a tartományfőnöknek.

„Misszió nem áldozat, hanem kiváltság!"
(Szent József Freinademetz)