Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Évközi 7. vasárnap

2017. február 19.

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle.
Hallottátok, hogy ezt mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek.
Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!

Mt 5,38-48

Elmélkedés

A mai evangélium az ellenség szeretetére buzdít, amely szentírás második király törvényhez kötődik: szeresd felebarátadat úgy, mint magadat. A régi törvény helyett Jézus új törvényeket hozott létre. Ezek a törvények által Isten kegyelme, jósága, megbocsátása, irgalma sugárzik. A saját erőnkkel nehéz az ellenség szeretetét az életünkben megvalósítani, de az Isten kegyelmével meg tudjuk tenni.

A régi törvényt: „a szemet szemért”, Mahatma Gandi nagyon szépen elmagyarázva azt mondta, hogy ha úgy lenne ez a régi törvény, akkor egész világ vakokkal lett volna tele. Neki igaza van. A békeséget nem szerezhetjük meg harccal.

Hirosima, Nagasaki atombombázást túlélő asszony, aki kilenc éves korában elveszítette a szüleit és testvéreit azt mondta: „Az igaz hogy nagyon szenvedtem lelkileg és testileg nehéz lett volna élni az életemet, de meg kaptam azt a hitet és reményt, amely buzdított arra hogy éljem az életemet. Ha találkozom a pilótával, aki bombázott azt szeretném mondani, hogy nem választatjuk le az elmúlt történelmet, de együttműködéssel a jobb jövő építhetünk.”

Nekünk kell a megbocsátó szívűknek lenni: , Jézus azt kéri tőlünk, hogy legyünk irgalmasok. Bocsássunk meg azoknak, akik gyűlölnek minket.

Ti Isten templom vagytok, és Isten lelke lakik bennetek, olvassuk a mai szentleckében. Ezt a tanítást mennyire vesszük komolyan? Mit jelent Isten templomának lenni? Mi a templom jellemvonása? A templom Istenlakó helye, ezért ez szent, tiszta, Istent befogadó. Benne nincs rendetlenség. Benne van csöndes és nyugodt élet. Isten az ilyen embereket szívesen látogatja. Miként tartom a testemet? Szentnek vagy valamit másnak, érzem-e, hogy Isten lelke bennem van? Ha nem, próbájuk érezni és élni Őt.

Ha tökéletesnek akarunk lenni, mint a mi Istenünk, kell gyakorolnunk az irgalmasságot, kell megbocsátanunk ellenségeinknek. Szeretettel kell elfogadjuk a mi üldözőinket és megvalósítani az Isten akaratát. Csak akkor lehetünk szentek, amikor követjük az Ő tanítását hűségesen.

Tete Remis SVD