Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Évközi 6. vasárnap

2015. február 15.

Egy leprás jött hozzá, térdre borult előtte, s így kérte: „Ha akarod, megtisztíthatsz.” Jézusnak megesett rajta a szíve, kinyújtotta kezét, és így szólt hozzá: „Akarom, tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. De Jézus szigorúan ráparancsolt s elküldte, ezt mondva neki: „Vigyázz, ne szólj róla egy szót sem senkinek, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld fel tisztulásodért a Mózes rendelte áldozatot, bizonyságul nekik.” Ám az, alighogy elment, mindenfelé híresztelni és terjeszteni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett nyilvánosan be a városba, inkább távolabbi, csendesebb helyeken tartózkodott. Az emberek mégis mindenünnen jöttek hozzá.

Mk 1, 40- 45

Elmélkedés:

A mai vasárnapi Igeliturgiában a leprásoknak van főszerepe. Mit jelent leprásnak lenni? Azt mi igazán nem érthetjük meg. Ez a betegség gyógyíthatatlan és lassan elhatalmasodik az emberen. Ez a betegség nem csak testileg sebezi meg az embert, hanem lelkileg is. A leprától szenvedő ember testileg fájdalmat visel el, sőt lelkileg is, mert társadalomból kitaszítják őket.

Két ezer évvel ezelőtt, Jézus korában is így volt. Ha valakinél ezt a betegséget állapították meg, annak a társadalmon kívül kellett maradnia. A rokonságtól messzire, vagyis a szüleitől és a testvéreitől is messze kellett élnie nagy magányban.

A mai evangéliumban van egy leprás, aki találkozott Jézussal! „Térdre borult előtte és így kérte: Ha akarod, megtisztíthatsz.” A leprás nem azt mondta Jézusnak, hogy gyógyíts meg engem, hanem Jézus elé ezzel a kéréssel fordult: „Ha csak akarod, gyógyíts meg!” A leprás Jézusra hagyatkozott, teljesen és egészen Jézusra bízta magát, engedte, hogy tegyen vele bármit.

Talán lelke mélyén ott kavargott a bűnösségének érzése. Nem méltó ő arra, hogy Krisztus foglalkozzék vele, de, ha mégis, Jézus képes meg tisztítani őt.

Jézusnak megesett rajta a szíve, kinyújtotta a kezét és így szólt hozzá: „Akarom, tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája és megtisztult.

Számunkra nagyon fontos, hogy itt az evangéliumban észrevegyük, hogy azokon a területeken sok leprás lehetett, de többiekről egy szó sincs. Egyetlen egy leprásról van szó, aki úgy döntött, hogy Jézushoz megy és könyörgött a megtisztulásért. Bátran jött Jézus elé, nem szégyellte, még ha tisztátalan is volt.

Nemcsak a teste lett tiszta és gyógyult meg, hanem a lelke is megnyugodott. Újra megnyílt előtte az élet valamennyi lehetősége: egészség, életkedv és a jövő. Mindezt egyedül Krisztusnak köszönheti.

Az ember életében is így van, bár képtelen, tisztátalan, méltatlan, bűnös, de Isten irgalmasságában bízva, hozzá menekül; Isten elfogadja olyannak, amilyen, s ha szükséges testi és lelki nyugalmat áraszt ki rá.

A mi feladatunk tehát, hogy vezessük Istenhez, az Isten irgalmasságára rászorulókat, hogy Isten a testüket tisztítsa meg, és a lelküknek adjon nyugalmat. Így végül ők is fogják tudni és dicsérni az Isten nevét, mint a megtisztult leprás az emberek között és örömmel hirdetni az Isten végtelen dicsőségét.

Tete Remis SVD