Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Évközi 5. vasárnap

2015. február 8.

A zsinagógából Jakabbal és Jánossal együtt egyenesen Simon és András házába ment. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Ezt azonnal elmondták Jézusnak. Odament hát hozzá, s kézen fogva fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik. Napnyugta után, amikor beesteledett, odahordták hozzá a betegeket és az ördögtől megszállottakat. Az egész város az ajtó elé gyülekezett. Sok beteget meggyógyított különféle betegségekből, és sok ördögöt kiűzött, de nem engedte őket szóhoz jutni, mert tudták, hogy kicsoda. Hajnaltájban, amikor még sötét volt, Jézus elindult, és kiment egy elhagyatott helyre imádkozni. Simon és társai utánamentek, hogy megkeressék. Amikor megtalálták, ezt mondták neki: „Mindenki téged keres.” De ő így válaszolt: „Menjünk máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, hiszen azért jöttem ki.” S bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, és ördögöket űzött ki.

Mk 1,29-39

Elmélkedés:

A mai ember gyakran panaszkodik. Ezt latom nemcsak Magyarországon, hanem Lengyelországban is, ahol születtem. Ennek sok oka van: nincs munka, rossz egészség, problémák a családban, alacsony önbizalom, rossz idő, gyakran a másik ember miatt. Nagy baj van akkor, amikor az ember remény nélkül él. Ez tragédia rengeteg embernek. Nehéz megérteni a szenvedést. A történelemben sok nagy ember gondolkodott azon, hogy miért szenved az ember, hogy a gyerekek miért olyan gyakran betegek, miért élnek bűnben sokáig, a jó emberek pedig nagyon szenvednek. Nagyon tetszik nekem az, amit Szent II. János Pál a szenvedésről írt: “Ahhoz, hogy a szenvedés “miért”-jére adott igazi választ megérthessük, tekintetünket az Isteni szeretet kinyilatkoztatása felé kell forditanunk. Ez minden létező végső forrása. S egyben leggazdagabb forrása a szenvedés értelmének is, amely mindig titok marad. Tudatában vagyunk annak, hogy magyarázataink elégtelenek, nem tudjuk egészen megragadni a misztériumot. Krisztus utat nyit hozzá, és felfedezteti velünk a szenvedés miértjét, ha képesek vagyunk megragadni az Isteni szeretet mélységét”. Válóban nem könnyű megérteni Krisztus nélkül a szenvedések miértjét. Csak Vele válik a nehéz helyzet a béke és a szerencse forrásává.

A mai evangélium bemutatja nekünk az Istent, aki hajlandó segíteni azoknak az embereknek, akik betegek és a gonosz lélektől megszállottak voltak. Ő olyan Isten, akinek van ideje az emberekre. Aki szeret és meghallgatja a kitartó, hívő imát. Az igaz, hogy az Úr Isten nem mindig adja meg nekünk azt, amit nagyon kérünk, de ezzel célja van. Egy jó apa nem teljesíti gyerekeinek minden óhaját. Egy jó apa felelős, és nem akarja, hogy a házában valaki egoista legyen. Amikor nem eszünk, a testünk gyenge, nem tudunk dolgozni, tanulni, stb. Amikor nem imádkozunk, a lelkünknek nagyon nehéz a hivatásunkban maradni. Sokszor nem látjuk az imádságunknak a gyümölcsét, csak később vesszük észre.

Naponta, amikor dolgozunk, tanulunk, viaskodunk saját problémáinkkal, elfelejtjük, hogy velünk van Isten. Ő mindig képes csodát csinálni, mert jó és irgalmas. És az, ami a legfontosabb, hogy Jézus képes megbocsátani nekünk bűneinket. Ő képes új életet adni nekünk. Minden gyónás válhat számunkra feltámadássá. Kell azonban Istennek mondani “igen-t”. Jézus nyitott Szíve példakép nekünk. Nyissuk ki saját szívünket. Legyünk nyitva az Isteni szavakra, a másik emberre. Az Egyházban megtanuljuk, mit jelent Jézus tanúivá lenni. Jézus erejével menjünk a világba és szavainkban, cselekedeteinkben bátran mutassuk, hogy Jézus él. Az apostolok között voltak gyenge emberek, de amikor megnyíltak a Szentléleknek, nagy misszionáriusok lettek.

Tomasz Marciszkiewicz SVD