Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Évközi 4. vasárnap

2015. 02. 01.

Betértek Kafarnaumba. Itt szombaton mindjárt elment a zsinagógába és tanított. Tanításával ámulatba ejtett mindenkit, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógájukban volt egy tisztátalan lélektől megszállt ember. Ez rögtön ilyeneket kiabált: „Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus! A vesztünkre jöttél? Tudom, ki vagy: Az Isten Szentje.” Jézus ráparancsolt, így szólva: „Hallgass és menj ki belőle!” A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán nagy kiabálás közepette kiment belőle. Mindnyájan elcsodálkoztak. „Ki ez? – kérdezgették vitatkozva egymástól. Tanítása egészen új, s akkora a hatalma, hogy még a tisztátalan lelkeknek is tud parancsolni, s azok engedelmeskednek is neki.” Hamarosan elterjedt a híre Galilea egész vidékén.

(Mk 1,21-28)

Azért jöttél, hogy elveszíts minket? (Mk 1,24)

Egy dél-amerikai ismerősöm mesélt egy vidám, gyakran viccelődő papról, aki Brazíliában esketett egy fiatal párt. Miután a szép, örömteli templomi szertartás véget ért, az új házasok visszafordultak a kijárat felé, és ebben a pillanatban az atya megdöbbenve észrevette, hogy alig van valami ruha a szép mennyasszony hátán. Új divat. Azonnal tett megjegyzést ilyen féle öltözködésről, mire a mennyasszonynak édesapja dühösen kirohant a padból, kivette a pisztolyát és fenyegetve odatette a pap fejéhez. El tudjuk képzelni, hogy mennyire hirtelenül megváltozott a gyönyörű ünnepségnek a hangulata. Közben még mindig hangzott a résztvevők fülében egy ismerős szöveg: A szeretet türelmes, a szeretet jóságos (1 Kor 13,4)

Nem annyira ritkán előfordul, hogy mi is úgy bánunk Istennel, mint az a fegyveres apuka a brazil pappal szemben. Minden jó addig, ameddig nekem tetszik. A mai evangéliumi szakaszban Jézust szidják azzal a váddal, hogy talán el akarja veszíteni az embereket. Olyan tisztátalan lélek, aki azt az embert vette hatalmába, néha minket is rendesen meggyőz arról, hogy Jézusnak és az Egyházának bizonyos tanításai kárt okozhatnak nekünk. Az olvasmány és szentlecke még jobban megerősítik ezt a problémát konkrét példákkal. Eredetileg a korintusiaknak írt levelében szent Pál emlékeztet minket arra, hogy nem könnyű találni egyensúlyt az Istennel és az emberekkel való kapcsolat között, mint például a házasságban, ahol néha nem könnyű tetszeni egyszerre Istennek és akár a páromnak, akár a családomnak. Jön vasárnap, szentmisére készülnék szívesen, de itt az unokáim, akik váratlanul látogatnak, és délben szívesen ülnének egy finom ebédhez. Itt a gyermektervezési téma is: természetesen vállaljuk a felelősséget, vagy emberi elképzelés szerinti fogamzásgátlással módosítsuk egy kicsit Isten akaratát. Munkahelyen is több kísértést le kell győzni, hogy becsületes munkámmal szerezzek pénzt és ne keverjek bele valami piszkos, gyanús ügyekbe. Ilyenkor egy hangulatos gyertyás kis kápolnában töltött keresztény perceim talán jobban esnének, mint találkozni a valódi Jézussal, aki többet szeretne látni, mint csak látszatok szaporítását.

Ha még kevésnek tűnnek az Isteni Ige a mai napon, itt a prófétákról szóló figyelmeztetés a Második Törvénykönyvben: Ne beszéljen az én nevemben olyan ember, aki retteg a hallgatók reakcióitól! – mondja az Úr. Maradjon csendben! Új profétát küldök helyette: Prófétát támasztok majd nekik a testvéreik közül, hozzád hasonlót, s annak a szájába adom szavaimat, hogy elmondja nekik mindazt, amit parancsolok nekik. (MTörv 18)

Jézus megint áll előtted. Mennyire bánt téged azzal, amit követel tőled mostanában?

Wolowicz Ádám SVD