Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Évközi 31. vasárnap

2015. november 1. - Mindenszentek ünnepe

A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát. Így tanította őket: „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok! Így üldözték előttetek a prófétákat is.

Mt. 5, 1- 12a

Elmélkedés:

Szent akarsz lenni? Igen, nem vagy lehetséges? Azt hiszem az emberek többségének válasza: inkább nem. Miért? Rossz dolog arra vágyódni, hogy szent legyél? Menekülni kell az életszentségtől? Vagy azt hisszük, hogy ez egy olyan cél, amit nem tudunk elérni? A mai ünnep arról beszél, hogy a szentek nem szuperhősök klubja. Olyan emberek, mint én, te, bárki. Nekik megadatott Istent szemtől szembe látni és nézni, mert a mennyországban vannak. Minden ember meg van hívva az életszentségre. Az életszentség nem egy sport, amit Kiválasztottaknak találtak fel, hanem egy kötelesség, egy életre szóló kötelesség. Jézus Krisztus által megkapjuk az üdvösséget, és meghívottak vagyunk a szeretetre, Isten és embertársaink iránt. Isten a szeretet, ezért az embernek az örök életet kívánja. Nemcsak Istentől függ, ha valaki, saját hibája következtében nem jut be a mennyek országában. Kötelességünk-életünk folyamán keresni és tenni a jót. Nagy öröm számunkra ünnepelni azokat, akik előttünk járták földi életüket és most elzarándokoltak az örök hazába. Ezek meghallották Krisztus üzenetét és befogadták azt, mint segítség a földi akadályok legyőzésére. Egyesek egész életükön át szolgálták Istent, mások megtérésük után járták útjait. Mindazokat az embereket, akik Isten kezébe helyezték életüket és Neki szolgáltak, mi szenteknek hívjuk. Reméljük, hogy köztük olyanok is vannak, akiket személyesen ismertünk: barátok, hozzátartozók, szülők, testvérek. A szentek megtanítanak, hogy az emberi élet akkor is eljut a teljességre, ha néha kerülők, és rossz utak is vannak benne. A szentek megtanítanak bennünket, hogy életünk végén valami rendkívüli vár ránk, ha hiszünk, remélünk és szeretünk. Isten szeretette nagyobb, mint a mi szeretetünk. Isten szeretetének soha nem lesz vége. Ámen

Hurgoi Sándor SVD