Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Évközi 27. vasárnap

2015. október 5.

A farizeusok is odamentek és megkérdezték: „El szabad a férjnek bocsátania a feleségét?” Próbára akarták ugyanis tenni. De ő kérdéssel válaszolt: „Mit parancsolt nektek Mózes?” „Mózes megengedte, hogy váló levelet írva elküldjük az asszonyt” – felelték. Jézus folytatta: „Szívetek keménysége miatt írta ezt a parancsot. De Isten a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten összekötött, azt ember ne válassza szét.” Otthon tanítványai ismét efelől kérdezgették. Ezt válaszolta: „Aki elküldi feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét és máshoz megy, házasságot tör.” Kisgyerekeket hoztak hozzá, hogy érintse meg őket. De a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus észrevette, helytelenítette. „Hagyjátok – mondta –, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, hisz ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem jut be oda.” Azután megölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket.

Mk 10, 2-16

Elmélkedés:

„Engedjétek hozzám a gyerekeket”. A múlt vasárnap, az azt követő héten, és ma is, Jézusnak azon parancsával találkoztunk, amiben a gyerekeket helyezte a középpontba. Sokat lehet tanulni egy gyerektől, éppen ezért idézi Jézus számtalanszor tanításában. Mire taníthat meg bennünket egy gyermek? Először is őszinteségre. Szokták mondani, hogy a gyerek nem tud hazudni, mindig az igazat mondja. Igazság, őszinteség, a mai kor emberének szótárából hiányzik ez a két fogalom. Mert fél; fél őszinte kapcsolatokat teremteni, barátkozni, átadni magát felebarátjának… A félelem elszigeteli, saját világába szorítja. Van egy régi magyar közmondás: „Jobb félni mint megijedni” Nemrég egy kedves színész ismerősömtől hallottam ennek az ellentétét. Ha az ember állandó félelemben létezik, nem tud élni. Állandóan küzd, keresi boldogságát, de nem fogja megtalálni, mert a félelem elbénítja. Amíg nem „ijed” meg, és nem győzi le a félelmeit, nem tud boldog lenni, nem tud őszinte lenni.

Egy másik tulajdonság, amit egy gyermektől megtanulhatunk, a bizalom. A kisgyerek ráhagyatkozik szüleire, nem aggódik, tudja, hogy ők gondoskodnak róla. Nem fél, mert tudja, hogy szülei megvédik. Ilyen kell legyen a mi kapcsolatunk is a Jóságos Istennel. Nem kell félnünk átadni Neki életünket, ráhagyatkozni és bízni az Ő Gondviselésében. Isten vár rád, ne félj igent mondani Neki! Ámen

Hurgoi Sándor SVD