Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Évközi 26. vasárnap

2016. szeptember 25.

Volt egy gazdag ember. Bíborban és patyolatban járt, és mindennap nagy lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. Örült volna, ha jóllakhat abból, ami a gazdag ember asztaláról hulladékként lekerült. De csak a kutyák jöttek és nyalogatták a sebeit. Történt, hogy a koldus meghalt, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. Meghalt a gazdag ember is, és eltemették. Amikor a pokolban kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és kebelén Lázárt. Felkiáltott: Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. Fiam – felelte Ábrahám –, emlékezzél csak vissza, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg hogy kijutott a rosszból. Most tehát neki itt vigasztalásban van része, a te osztályrészed pedig a gyötrelem. Ráadásul köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy akik innét át akarnának menni hozzátok, ne tudjanak, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki. Akkor arra kérlek, atyám – mondta újra –, küldd el legalább az atyai házba. Van még öt testvérem, hadd figyelmeztesse őket, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére. Ábrahám ezt felelte: Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak. De az erősködött: Nem hallgatnak, atyám, Ábrahám! De ha a halottak közül megy el valaki, bűnbánatot tartanak. Ő azonban így felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, ha a halottak közül támad fel valaki, annak sem hisznek.”

Lk 16,19- 31

Elmélkedés:

Minden évben szeptember utolsó vasárnapján Szentírás vasárnapját tartjuk. A mai napot vajon miért Szentírás vasárnapjának nevezzük? Azért, mert a mai nap arra emlékeztet bennünket, hogy a Biblia, vagyis a Szentírás Istentől származik; annak Isten a forrása. Azért is szoktunk olvasni: „Az Írás, amit az Isten sugalmazott.” (2. Tim. 16). Ez a nap arra ösztönöz, hogy hallgassuk buzgón, tartjuk meg tisztelettel az Isten szavait.

A Szentírás által Isten ma is eredményesen beszél hozzánk. Aki komolyan veszi a Szentírást életében, annak van eredménye. Mi nagyon szerencsések vagyunk, mert nekünk mindig van lehetőségünk az Isten Szavát meghallani. A mai napon imádkozzunk, hogy több ember higgyen Isten Szavában!

Jézus élete és tanítása olyan, mint egy jó hír, azok számára, akiknek sok a gondjuk és bajuk. Maga Jézus nevezte jó hírnek- görögül evangéliumnak- tanítását. Az egész biblia igazából örömhír számunkra, mert ebben találkozunk Isten felszabadító szavaival.

Manapság néha az ember azt gondolja, kár hogy Isten nem beszél vele. A mindennapi hit útján, az ember néha csalódott, mert nem hallotta Isten hangját. Néha azt gondolja, milyen jó lenne, ha Isten csak egyszer szólná hozzá. Sokan azt várják, hogy Isten szóljon nekik az életükben. De felmerül a kérdés: hányan olvassák el a bibliát? Milyen gyakran szokták olvasni a Szentírást? Isten mindig szól hozzánk a Szentírás által, tudomásul kell vennünk, hogy Isten ma is szól hozzánk ugyanúgy, mint a két ezer évvel ezelőtt.

Az életünkben számos regényeket, mese könyveket szoktunk olvasni, vajon olvastuk-e a Szentírást, a Bibliát? Mondhatom bátran, hogy a Biblia az egyik legszebb isteni regény! Merjük olvasni ezt gyakrabban lépésről lépésre. Próbáljuk olvasni és hallgatni, hogy mit üzen Isten számunkra.

Szent Jeromos a neves Bibliafordító azt mondta: „Aki nem ismeri az Írást, az Krisztust nem ismeri”. Igaza van, mert az evangélium által jobban ismerhetjük Krisztust.

Nagy Szent Gergely, azt mondta: „tanuld megismerni Isten szívét, Isten szavaiban!” Csak akkor tudunk közelebb kerülni Krisztushoz, amikor felismerjük és megtartjuk az Ő tanítását.

Engedjük, hogy a Szentírás vezessen, irányítson bennünket az örök ország felé! Az Isten szavai legyen útmutatás számunkra az örök élet elnyeréséhez. Ámen!

P. Tete Remis SVD