Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Évközi 25. vasárnap

2015. szeptember 20.

Abban az időben Jézus és tanítványai átmentek Galileán. De Jézus nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik: „Az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad.” Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni.
EzutánKafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük: „Miről vitatkoztatok az úton?” Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük. Leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt: „Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.” Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd magához ölelte, és ezt mondta nekik: „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem.”

Mk 9,30-37

Elmélkedés:

Ki a nagyobb közülünk?

Erről vitáztak egymás között, a mai evangélium tanúság szerint az apostolok. Jézust bántotta apostolai versengése. Más viselkedési módra hívja fel figyelmüket: „Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.” Hát az a kijelentés nagyon meglepte az apostolokat. Szöges ellentétben állt az elsőségről alkotott elképzeléseikkel.

Jézus egy gyermeket vesz az ölébe és ezt mondja: „Aki elfogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be…” Itt Jézus nem csak a gyerekekre gondol, hanem mindazokra, akik segítségre és nagyobb szeretetre szorulnak. A szeretet hiánya szülte a mai konzumvilágot, a szeretet hiánya kényszeríti az embereket arra, hogy elhagyják hazájukat. De sokan vannak, akik csak pénzben gondolkodnak, akiknek mindig több és több kell. Ez az a felfogás, amely szeretetlenné és önzővé teszi az embert.

A szeretet hiánya miatt az emberi társadalomban mindig lesznek kicsinyek, védtelenek, gyengék. Ezért akar Isten jelen lenni köztünk ezekben a személyekben. Jézus azonosítja magát az éhezőkkel a szomjazókkal, nélkülözőkkel, ruhátlanokkal.

Láthatjuk, hogy Krisztus és maga Ferenc pápa is olyan egyházat akar, amelyik nem uralkodik, hanem szolgál, és legfőképpen a „kicsinyek”, a gyengék, az elnyomottak pártján áll.

Boldog Teréz anyát, a szegények és betegek pártfogóját kérdezték meg arról, hogy szerinte ki a szegény. Így válaszolt: „Szegény az, aki hallgat nyomorúságáról és nem hallgatja meg senki.”

Hogyan is tudjuk megvalósítani Jézus mai szavait? Hogyan legyünk kicsinyek? Magatartásunkban soha ne a törtetés, a nagyravágyás, hajlíthatatlanság vezessen, hanem a megértés, az irgalmasság, a másokhoz való lehajolás, az irgalmasság és a szeretet. Így leszünk kicsinyekké Isten szemében, sokkal – de sokkal több eredményt elérve.

Juhos Ferenc SVD