Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Évközi 24. vasárnap

2015. szeptember 13.

Abban az időben Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáreájának vidékére. Útközben megkérdezte tanítványait: „Kinek tartanak engem az emberek?” Azok így válaszoltak: „Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának.” Erre megkérdezte tőlük: „Hát ti mit mondotok, ki vagyok?” Péter válaszolt: „Te vagy a Messiás!” Ekkor Jézus a lelkükre kötötte, hogy ne szóljanak erről senkinek.
Ezután arra kezdte tanítani őket, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, a főpapok és az írástudók elvetik, megölik, de harmadnapra feltámad. Ezt egészen nyíltan megmondta. Erre Péter félrevonta és szemrehányást tett neki. De ő hátrafordult, ránézett tanítványaira, és így korholta Pétert: „Távozz tőlem, sátán, mert nem Isten szándéka szerint gondolkodsz, hanem emberi módon.”
Majd összehívta a népet és tanítványait, s így szólt hozzájuk: „Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki elveszíti életét értem és az evangéliumért, megmenti azt.

Mk 8,27-35

Elmélkedés:

A mai Szent Evangéliumban egy lényeges kérdéssel állunk szembe. Jézus megkérdezi a tanítványaitól, hogy az emberek kinek tartják Őt. Másodszor Jézus azt a kérdést teszi fel tanítványainak, hogy ők kinek tartják Őt. Az első kérdésre könnyű választ adni. Erre a kérdésre mindenki válaszolt már valószínűleg. Mert az emberektől hallották, hogy mit is mondanak. Azonban a második kérdés nehezebbnek tűnik. Mert a tanítványok számára személyes és közvetlen kérdés. Nem hallunk sok válasz erre a kérdésre, egyedül Péter válaszolt rá.

A második kérdés mit is jelent igazán? Talán Jézus nem azt kérdezi, hogy ténylegesen ti felismertetek-e engem, tudjátok hogy ki vagyok? Vajon Jézus nem azt kérdezi ti tudjátok, hogy Én az Isten fia vagyok, a Megváltó? Krisztus kérdése az, hogy mennyire biztosak Őbenne.

Hála Istennek, hogy Péter megmentette a társait a szégyentől. Jézus elégedett volt ezzel a válasszal. „Te vagy a Krisztus az élő Isten Fia.”

Az életünk során legalább egyszer bármilyen módon az Istennel találkoznunk kell, Őt meg kell tapasztalnunk. Talán színről színre nem fogunk találkozni Vele, ugyanakkor Isten sokféle módon nyilatkozik meg az ember számára. Ha egyszer elnyerjük a meggyőződést, a magabiztosságot Krisztusban, a hitben. Az mindörökké velünk marad.

A hitben hogyan nyerhetünk a meggyőződést? Az egyik útja az, hogy legyünk szomjazók Krisztusért. Szomjaznunk kell, úgy mint a szarvas a folyó vízért. Keresnünk kell Őt folyamatosan és alázatosan. Jézus mondja: „Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.” vö. Mt. 5, 6.

Szent Péter apostol életében jobban felismerte Jézust, mint a többi apostol. Ő tudta, hogy igazán ki csoda Jézus. Szent Péter nagyon közelről látta és ismerte Jézust. Ezért mondta: „Te vagy a Krisztus az élő Isten Fia.”

Legyünk szomjazók Krisztusért, hogy csillapítsa a vágyat bennünk. Keressük Őt, hogy megtaláljuk. Keressük a csendességben, keressük az imádságban, hogy megtapasztaljuk Őt. Kérjük őt, hogy mi is meg legyünk győződve Őbenne, hogy így örömmel, Szent Péter apostollal együtt megvallhassuk:

„Te vagy a Krisztus az élő Isten Fia.” Ámen.

Tete Remis SVD