Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Évközi 23. vasárnap

2015. szeptember 6.

Testvéreim, Urunk, a megdicsőült Jézus Krisztus hitét ne személyválogatással tartsátok. Ha közösségetekbe belép egy férfi pompás öltözékben, aranygyűrűvel az ujján, és belép egy szegény is elnyűtt ruhában, figyelmetek a pompás öltözékű felé fordul, és így szóltok hozzá: „Foglalj itt kényelmesen helyet.” A szegénynek meg azt mondjátok: „Állj oda oldalra!” Vagy: „Ülj ide zsámolyomhoz!” Nem volt részrehajló ítéletetek? Nem gonosz gondolatok alapján ítéltetek? Hallgassatok ide, szeretett testvéreim! Hát Isten nem azokat választotta-e ki, akik a világ szemében szegények, hogy a hitben gazdagok legyenek, és örököljék az országot, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik?

Jak 2, 1-5

Elmélkedés:

A mai vasárnapi szentleckében Szent Jakab figyelmeztet bennünket, hogy ne legyünk személyválogatók, hanem mindenkit fogadjuk úgy, ahogy Jézus fogadott mindenkit, szeretettel. Ne válasszuk szét a szegényeket, a gazdagoktól. Ne diszkrimináljuk a gyöngéket az erősebbektől. Ne nézzük le a rászorulókat és szegényeket. Egyértelmű lehet ez számunkra, mert a mi Mesterünk és Megváltónk példát mutatott erre. De nemcsak példát mutatott, hanem megtanította bennünket, hogy kövessük Őt, nyomaiban járva.

Szent Jakab arra is irányítja figyelmünket, hogy Isten a világ szemében szegényeket, a gyöngéket és a rászorulókat választotta ki, hogy a hitben gazdagok legyenek.

Amikor olvastam a szentleckét, akkor az ószövetségi nép, az izraeliták jutottak az eszembe. Akkoriban az izraeliták egy kis nemzetség volt. A világ szemében, nagyon kicsi, szegény és gyönge. Isten lenézett erre a nemzetségre és látta az óriási lehetőséget, hogy felhasználhatta ezt a népet, hogy megváltsa a világot. Az Isten így is tett, hogy az izraelitákon keresztül az Isten minden emberhez elküldte az üzenetét vagy is az evangéliumot.

Nézzünk meg ezt az új szövetségi példákkal is. A tizenkét apostol közül mindenki egyszerű volt, mondhatnánk, alig volt szakképzésük. Nagyrészt pedig halászok voltak, a világ szemében szegények és gyöngék. Nagyon érdekes, hogy Isten miért szokott választani ilyen embereket, miért hív magához ilyeneket, miért használja fel ezeket az embereket?

A válasz egyszerű, hogy gazdagok legyenek a hitben. Mert aki mer bízni az Isten hatalmában és kegyelemében, isteni csodákat fog látni. Isten képes arra, hogy gazdaggá tegye a szegényeket. Erőssé teszi a gyöngéket és rászorulókat.

Az ember sokszor lenézi a gyöngéket és szegényeket, de Isten sok lehetőséget lát és az Ő eszközövé teszi őket. Isten nem tekinti a külső, anyagi gazdaságokat és a rendkívüli emberi képességeket, hanem bele tekint az ember szívébe, aki készséges és elfogadja az Isten szavát.

A szegény szívvel és elfogadó lélekkel közel kerülhetünk Istenhez, mintha gazdag és keményszívűek lennénk. Az Isten országáért legyünk szegények, hogy Isten eszközei lehessünk országának építésében. Ámen!

Tete Remis SVD