Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Évközi 21. vasárnap

2015. augusztus 23.

Tanítványai közül, akik ezeket hallották, többen azt mondták: „Kemény beszéd. Ki hallgatja?” Jézus tudta, hogy tanítványai méltatlankodtak miatta, azért így szólt hozzájuk: „Botránkoztok rajta? Hát, ha majd azt látjátok, hogy az Emberfia fölmegy oda, ahol azelőtt volt! A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Hozzátok intézett szavaim lélek és élet, de vannak közöttetek, akik nem hisznek.” Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, kik nem hisznek, és ki fogja elárulni. Aztán így folytatta: „Azért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha az Atya meg nem adja neki.” Ettől kezdve tanítványai közül sokan visszahúzódtak, s többé nem jártak vele. Jézus azért a tizenkettőhöz fordult: „Ti is el akartok menni?” Simon Péter felelt neki: „Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás. Mi hittünk és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.”

Jn 6,60-69

Elmélkedés:

Miután Jézus az „élet kenyeréről” beszélt, mondván, „A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital” a tanítványok közül sokan méltatlankova botránkoztak. Nem tudták elfogadni Jézus tanítását. „Kemény” tanításnak nevezték. Ezért sokan visszahúzódtak és többé nem jártak Vele.

Ezt követően, Jézus a tizenkettőhöz fordult és kérdezte vajon ők is el akarnak menni. De a tizenkettő pozitívan válaszolt és Vele maradtak.

Szeretnék feltenni két kérdést. Hogyan ismerjük meg igazán a másikat? Hogyan fedezzünk fel a mélyen lévő az emberi jellem vonásait? A válasz egyszerű, hogy minél többet töltsünk időt együtt, annál jobban megismerjük másikat. Ugyanúgy a jellem vonásai is világossá válnak.

Egyértelmű, hogy a tizenkettő több időt töltött Jézussal, mint bárki más. Ők közelebbről látták Jézust, mint bárki más. Természetesen jobban ismerték Jézust, mint bárki mást.

Jézus nyilvános működése során, sokan jöttek hozzá, sokan követték és sokan elhagyták Őt. Vajon miért nem követte mindenki? Azért mert, nem mindenki látta Jézusban az istenségét. Sokan elmaradtak és nem ismerték fel Jézusban a Megváltót, az Isten Fiát. Mivel nem ismerték meg Jézust és az Ő tanítását, ezért keménynek nevezték. Így sokan visszahúzódtak és többé nem jártak Vele.

Minden keresztény hívő számára mindennap döntést kell hozni, hogy Jézussal maradjon vagy sem. Ezt a kérdést teszi fel Jézus számunkra: Ti is el akartok menni? A döntés Krisztus felismerésétől függ. Ha megismerjük Jézust, akkor vállaljuk és lesz bátorságunk az Ő társaságában maradni. Csak akkor döntünk Jézus mellett, ha meglátjuk benne a Megváltót és az Isten Fiát.

De egy kérdés felmerül itt: Milyen közelről ismertem meg Jézust? Úgy, mint az emberek, akik visszahúzódtak, vagy úgy, mint a tizenkettő? Jó lenne meg kérdezni önmagamat erről! Vajon én is választhatok Jézusnak úgy, mint Simon Péter, „Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hittünk, és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.”

Kérjük a mindenható Istent, hogy tudjunk minden időben hozzá ragaszkodni. Ámen!

Tete Remis SVD