Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Évközi 18. vasárnap

2015. augusztus 2.

Amikor a nép látta, hogy Jézus nincs ott, s tanítványai sem, bárkába szálltak és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle: „Mester, hogy kerültél ide?” „Bizony, bizony, mondom nektek – felelte Jézus –: Nem azért kerestek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok. De ne romlandó eledelért fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja nektek, aki mellett maga az Atya tett tanúságot.” Erre megkérdezték tőle: „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot vigyünk végbe?” „Az tetszik Istennek – válaszolta Jézus –, ha hisztek abban, akit küldött.” De ők így folytatták: „Hadd lássuk, milyen csodajelet viszel végbe! Akkor majd hiszünk neked. Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az Írás mondja: Égi kenyeret adott nekik enni.” Jézus erre azt mondta: „Bizony, bizony, mondom nektek: Nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alászáll a mennyből és életet ad a világnak.” Erre így szóltak hozzá: „Urunk, adj nekünk mindig ebből a kenyérből!” „Én vagyok az élet kenyere – felelte Jézus. – Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha.

Jn 6, 24-35

Elmélkedés:

Jézus a mai evangéliumban két különböző kenyérre, a földire és a mennyei kenyérre, az átmeneti és az örökvaló kenyérre világít rá. Az izraeliták, akik ettek belőle, csak a testüket táplálta a pusztában-éhínségben a túlélésért kaptak az Istentől. A pusztaságban a manna csak átmeneti tápláléka volt az izraelitáknak.

A kenyérszaporítás után Jézus elment Kafarnaumba. A következő nap, a nép fölkereste Jézust. Ekkor Jézus elkezdte oktatni őket, hogy fáradozzanak olyan eledelért, amely megmarad az örök életre.

Jézus a mai napon egy nagy titkot, nyilatkoztat ki a nép számára, számunkra is, hogy hogyan tudjuk megszerezni ezt az örök eledelt. Mi az a titok, amit Jézus elárul a mai napon? Mi az a kulcspont, amire figyelnünk kell? Az a nagy titok, hogy az Emberfia, Jézus maga adja a maradandó eledelt, ezt ugyanis az Atya igazolta.

A maradandó eledel megszerezéshez van egy feltétel, hogy higgyünk Ő benne! Aki alászállt az égből, és aki életet ad a világnak. A nép nem értette meg világosan, hogy Jézus miről beszélt. Úgy tűnik, hogy az nép látványos és valóságos kenyérre gondolt volna. Ezért kérték, hogy adja nekik mindig azt a kenyeret. Erre Jézus a második nagy titkot árulja el a nép számára: „Én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, soha nem szomjazik.”(Jn. 6, 35). Jézus nem rejti el az igazságot, hanem megvallja, felfedi, hogy legyen tiszta minden nép számára, aki Őt szeretné követni.

Jézus milyen szomjúságról és éhségről beszél? Ez az éhség és a szomjúság a lelki életre vonatkozik. Gyakran felmerül a kérdés: Hányan szomjazzák és éhezik az élet kenyerét? Vagyis hányan jönnek rá, hogy az élő vízre és az élet kenyerére van szükségük?

Van egy indiai közmondás: a szomjazó szamarat a vízhez vezethetjük, de nem itathatjuk meg. A szamár saját magának dönti el, hogy iszik vizet vagy sem. Minden ember számára az élet kenyere Jézus, az emberektől függ, tőlem függ, hogy szeretném-e vagy nem. Saját magának kell döntést hoznia a lelki élet táplálékáért. Akik őt keresik, megtalálják. Mert Jézus mondta: Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.(Mt. 5, 6).

Tete Remis SVD