Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Évközi 16. vasárnap

2015. július 19.

Az apostolok visszatértek Jézushoz, és beszámoltak róla, mi mindent tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk: „Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit!” Mert annyian felkeresték őket, hogy még evésre sem maradt idejük. Bárkába szálltak tehát, és elvonultak egy elhagyatott helyre, hogy magukban legyenek. De sokan látták, amikor elindultak, és kitalálták szándékukat. Erre a városokból mindenünnen gyalog odasiettek, és megelőzték őket. Amikor kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Sok mindenre kezdte őket tanítani.

Mk 6, 30- 34

Elmélkedés:

Senkinek az életében nem volt annyi munka, olyan felelősség, mint Jézuséban, mégis hányszor találjuk Őt imában! Milyen folytonos kapcsolatban állt Istennel! Teljesen a mások javára szentelt életében a Megváltó szükségesnek ítélte, hogy visszavonuljon az átmenő utazóforgalomtól, és az Őt nap mint nap követő sokaságtól. El kellett fordulnia a szüntelen tevékenykedéstől, az emberi szükségletekkel való foglalkozástól, hogy nyugalomban, zavartalanul együtt lehessen Atyjával. Egy volt velünk, gyöngeségeink, szükségleteink része, tökéletesen Istentől függött, s az imádság titkos helyén kereste az isteni erőt, hogy felvértezve indulhasson a szolgálatba, a próbákba.

A Krisztussal fenntartott kapcsolat által látóköre tisztább, szélesebb lesz. Felfogása élesebb, ítélőképessége kiegyenessúlyozottabb. Aki Krisztus szolgája akar lenni, az olyan életadó erőt kap az Igazság Napjától, hogy sok gyümölcsöt képes teremni Isten dicsőségére. Ha az emberek alázatos élettel keresik mindazt a jót, amit megtehetnek, ha visszahúzó kezek nem nyomják el buzgóságukat, akkor Krisztusnak száz munkása lesz ott, ahol ma egy van. Krisztus volt az, aki szava hatalmával üdítő forrást fakasztott Izráel népe számára. Ő volt test – lelki áldások kútforrása. Sokak számára Jézus hangja volt az első hang, amelyet hallottak, az Ő neve volt az első szó, ami kimondhattak, az Ő arca az első, melyet láthattak. Amint áthaladt a városokon, olyan volt Ő, mint a tiszta folyó, amely életet és örömet áraszt.

Krisztus szenvedése és halála bebizonyította az emberek iránti határtalan szeretetét. Ő készséges és képes megmenteni mindazokat, akik Istenhez jönnek általa. Jöjj tehát Krisztushoz, mint egy kisgyermek, és borulj le lábainál! Milyen örömmel birtokolná Jézus lelkünk templomát, ha engednénk! A Biblia szavai szerint Jézus a szív ajtajánál várakozik, és kopogtat. Miért nem lép be? Mert a bűnök szeretete bezárta a szív ajtaját. Amikor engedünk annak, hogy feladjuk bűneinket és beismerjük vétkeinket, az emberi lélek és a Megváltó közötti akadály elhárul.

Jézus mindenkinek a körülményeit ismeri. Mondhatod: bűnös vagyok, nagyon bűnös. Az lehetsz, de minél rosszabb vagy, annál inkább szükséged van Jézusra. Ő nem fordul el a síró, megtört emberektől. Senkinek sem mondja el mindazt, amit kibeszélhetne, azonban minden remegő embernek megparancsolja, hogy vegyen bátorságot. Ingyen megbocsát mindenkinek, aki bocsánatért és megújulásért jön Őhozzá.

Marciszkiewicz Tamás SVD