Évközi 12. vasárnap

2017. június 25.

Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek az emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban: és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön! És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se közülük Atyátok tudta nélkül? Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél! Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van.

De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van.

Mt 10,26-33

Elmélkedés:

A mai evangéliumban Jézus, három dolgot emel ki. Először a nyilvánvaló evangélium hirdetéséről, másodszor az Isteni gondviselésről, harmadszor a hit tanúságtételéről.

Először is Jézus bátorítja a követőit, hogy ha bár zárt körülmények között hallották Jézus tanítását, nyilvánosan kell hirdetni az evangéliumot, másoknak. Jézus a tanítványokra bízta az evangélium hirdetését.  Jézus tisztában van azzal, hogy az evangéliumot mindenkihez el kell juttatni. A tanítványok nem tarthatják meg maguknak a jézusi tanítást. Meg kell osztaniuk a többiekkel. Hiszen az üdvösség tanítása mindenkinek szól. Felelősek vagyunk felebarátaink lelki üdvösségéért. Tehát minden kereszténynek az a feladata, hogy hirdesse az evangéliumot a saját körülményei között is.

Másodszor, Jézus az Isteni gondviselésre bízza a követőit. Azért mert, Isten szeret bennünket és számon tart mindannyiunkat. Azért buzdít, hogy nincs mit félnünk, mert Ő maga gondoskodik a testi és lelki életünkről. Ha bár üldözést kell szenvednünk az evangélium miatt, akkor sem kell félnünk, mert csak a testünket tudják bántani, nem a Lelkünket. Aki bízik az Istenben, nem kell félnie az élete miatt, mert verebeknél fontosabb és minden hajszála számon van tartva.

Harmadszor, Jézus a tanúságtételt hangsúlyozza ki. A tanúságtétel abból ered, hogy merjünk a hit meggyőződése mellett kiállni. Nekünk, mennyire erős a hitünk? Gyenge, közepes, vagy erős? A hitbeli meggyőződés akkor derül ki, amikor a nehéz körülmények között vagyunk. Mennyire erősnek tartjuk hitünket? Jézus nagy kihívást állít élénk, „Ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van”. Képesek vagyunk-e megvallani Jézust az emberek előtt?

A mai napon kérjünk Istentől az erős hitet, hogy tudjuk hirdetni az evangéliumot félelem nélkül, hogy tudjunk Isten gondviselésében bízni és így tanúságot tenni az élő Istenről.

Tete Remis SVD