Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini
  • Telefon:+36 94 562 208
  • E-mail: contact@verbita.hu

Emlékezés, öröm, megújulás

calendar_today 2016. 10. 10. 18:20

Lezárult a centenáriumi év a Világmisszió Országos Ünnepén

„Küldetése a mi küldetésünk” – ez az Isteni Ige Társasága konstitúciójából származó mondat volt a magyar verbita rendtartomány centenáriumának, és így a jubileumot lezáró Világmisszió 15. Országos Ünnepének is a mottója. Idén október 8-án rendezte meg az immár hagyományos missziós ünnepet a verbita rend, illetve a Pápai Missziós Művek Budatétényben.

– Rendtartományunk centenáriuma egybeesett a világegyház különleges idejével, az irgalmasság szentévével – mutatott rá köszöntőjében Burbela Gergely tartományfőnök. – Az egész jubileum ennek jegyében telt, hiszen a szentév, valamint a közösségünk centenáriuma üzenete ugyanaz: higgyük, hogy Isten irgalmas, hogy szeret. Higgyük, hogy bármit teszünk is az irgalmasság nevében, az nem hiábavaló. Mindannyian meghívást kaptunk a jézusi küldetése, hogy tanúságot tegyünk a világban az irgalmas Istenről.

Az ünnepen felolvasták Karsay Ferenc budafok-tétényi polgármester levelét, majd Tóth Zoltán atya bemutatta a Dr. Révész Évával közösen írt, „Küldetése a mi küldetésünk” című rendtörténeti könyvét. Ezután tanúságtételek következtek, majd Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius, Szabolcs Attila országgyűlési képviselő, Budafok-Tétény korábbi polgármestere, valamint Gregory Pinto, a verbita generális tanács tagja méltatta a száz éve Magyarországon szolgáló missziós rendet.

– A centenárium alkalmat ad az emlékezésre, az örömre és a megújulásra – mondta beszédében Gregory Pinto atya. – Számba vesszük az örökséget, amit az előttünk járók hagytak. Látjuk, hogy az apró mag, amit elvetettek, hatalmas fává nőtt. Megemlékezünk azokról a magyar misszionáriusokról, akik idegen, távoli helyeken szolgáltak, és azokról a világi munkatársakról, akik lelkileg és anyagilag támogatták a rendet. Ma itt együtt örülünk mindennek és ünnepelünk. A verbiták interkulturális közösség, ami reményt ad a világ számára, hogy lehetséges minden származási, kulturális különbség ellenére Isten családjaként, egymást elfogadva, szeretetben együtt élni. Végül pedig életünk megújítására hív a centenárium, melynek során újra magunkévá tettük a missziós küldetést. Az ünnepi események lassan véget érnek, de a megújulásnak folytatódnia kell. Értékeljük ki munkánkat és vizsgáljuk meg, hogyan tudunk még inkább választ adni a jelen kihívásaira – buzdított Gregory atya.

Délután a körömi fiatalok zenés előadása és a rendtagok nemzetközi koncertje tanúságot tett a verbita rend nemzetközi „mottójáról”: sok arc, egy szív.

A nap csúcspontja a szentmise volt, melyet Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök mutatott be a rendtagok koncelebrálásával. A rendezvény Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya ünnepére esett. Ehhez kapcsolódva a püspök kiemelte szentbeszédében: az egyház történetéből tudjuk, hogy akik nem a saját javukat, hanem Isten akaratát keresik, azok valósítják meg igazán önmagukat. Ez nem könnyű, sok áldozatot kíván, de mindig boldogságot hoz. Mária nagy példánk ebben. Ő is sok mindent eltervezett, sok mindent gondolt a gyermekéről is, de átadta magát Istennek. Ezzel nem adta fel az egyéniségét, sőt, így teljesedett ki. Mi magyarok nagyasszonyunknak nevezzük őt, de minden kultúrában megvan Mária tisztelete. Ezért mondhatjuk: bár igazi magyar ünnep a mai, egyben egyetemes is, hiszen Mária mindannyiunk égi édesanyja.

Sz.A.

Képgaléria »

További hírek

145 éve történt...

145 éve történt...

2020. 09. 11. 00:40

1875 szeptember 8-án egy tüzes lelkületű és bátor víziókkal tele misszionárius megálmodta és elképzelte a Missziós munkát itt Európában és az egész világon.

Világmisszió Országos Ünnepe

Világmisszió Országos Ünnepe

2020. 08. 24. 22:53

Kedves Testvérek! A jelen kialakult helyzetre való tekintettel, a 2020-as októberi Országos Missziós Ünnep ELMARAD! Imádkozzunk egymásért! Találkozunk 2021 októberében!

Pályázat

Pályázat

2020. 08. 13. 10:51

EGYH-ESZK-17-0017, Egyházi személyek eszközellátásnak támogatása ?Egy darab gépkocsi beszerzése? az Isteni Ige Társasága részére ?Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásából megvalósult Skoda Rapid Személygépkocsi beruházása (2017. január 1 és 2018. május 31 közötti időszakban), ezzel is segítve tartományunk missziós munkáját.