Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Deo Gratias!

calendar_today 2017. 06. 24. 22:42

2017. június 18-án vasárnap délelőtt hatvan éves papi jubileumot ünnepeltünk a Szent Imre Missziósházban. Szabó Alajos atya rokonai és barátai mellett csatlakoztak hozzánk a budatétényi kispapok közül hárman is. A 10 órakor kezdődő szentmisére a hívekkel együtt szépen megtelt a kápolnánk.

Szabó Alajos atyát 1957. június 16-án szentelték áldozópappá, tizenhat társával együtt. A homíliában Lojzi atya kiemelte a hálaadás fontosságát, hogy tudjunk mindenért hálát adni. Egész életében nagy szerepet játszottak a „Kovács-ok”, mivel a bérmálás szentségét Kovács nevű püspök szolgáltatta ki neki, a szemináriumban Kovács nevezetű volt a spirituális atya és az egyházi rend szentségében Kovács nevű püspök részesítette. Ahogy az atya megjegyezte, jól összekovácsolták.

A Gyémántmisés áldás után folytattuk az ünnepet az ebédlőben, kötetlen jó hangulatban, amit a kispapok és Gergely atya gitáros közös énekekkel, különböző nyelveken tettek még vidámabbá és színesebbé.

Ahogy Lojzi atya is kiemelte a prédikációja végén, kérjük az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába, adjon nekünk jó papi szerzetesi és missziós hivatásokat!