Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Bittman Zsigmond SVD, a hűséges missziós atya

calendar_today 2016. 09. 16. 15:45

Zsigmond atya idén, 100 évvel ezelőtt született 1916.december 28-án, amikor a Verbiták kezdték a missziós munkát Magyarországon.

2016. április 19-én hatan a Verbiták képviseletében részt vettünk halálának 10. évfordulóján, Kiskunfélegyházán.

A kiskunfélegyházi polgármesteri hivatal kezdeményezésre a helyi, Szent István plébániával együtt hálát adtunk Istennek Zsiga atya áldozatos munkájáért, amely tett Félegyházán, a tanya világában 1944 – től 2006-ig. Összesen 58 és fél évet szolgált ott.

A Verbiták feloszlatása után továbbra is hűséges maradt a hivatásához és tovább szolgálta Istent és a híveket. A rendszerváltás után, tovább maradt, mint a verbita, Kiskunfélegyháza városának, amelyet a város is elismert és díszpolgárságot adott neki.

A megemlékezés két részből állt a temetőben és a templomba, amikor szentmisét bemutattuk érte, amelyen a főcelebráns Wolowicz Ádám atya volt, egykori kiskunfélegyházi káplán és a prédikációt Burbela Gergely atya, tartományfőnök mondta.

Hajagos Gyula, plébános atya kifejezte azt a nagy szeretetet, amely sok-sok ember szívében él a mai napig Zsiga bácsi iránt, aki egyszerűséggel és mosollyal hirdette az evangéliumot.

A megemlékezésre hat verbita atya érkezett, akik közül ketten a Zsigmond atya növendékei voltak, amikor szolgált, mint a kispapoknak nevelője – prefektus. Szabó Lojzi atya és Hirth Vilmos atya.

Rajtuk kívül volt Kalló József atya is, aki egy versében a szentáldozás után kifejezte azt, hogy az emlék a szívében tovább marad és él…

Rostás Sándor atya, aki életében nem egyszer találkozott Zsigmond atyával, a temetőben azt mondta: „Mióta nincs köztünk, már 10 évvel közelebb a boldog pillanat, amikor Isten Országában Vele újból találkozhatunk.

Ez a remény maradjon bennünk. Legyünk hálásak a Zsiga atya életéért!

B. G.