Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Bibliai előadás - A kinyilatkoztatás értelmezése

calendar_today 2017. 01. 31. 18:21

Január 29-én megünnepeltünk Freinademetz Szent József ünnepét. Ő volt az első verbita misszionárius és Kínába kapott az első missziós küldetését. A megemlékezés a verbita missziós barátok találkozója keretében történt. A főcelebráns, a Pázmány Péter Katolikus Hittudományi Karnak Dékánja, Kránitz Mihály atya volt. A szentbeszédében arra buzdította a híveket, hogy Krisztus kővetőiként, hogyan merjünk kiállni az üldözéssel szemben. Készek vagyunk-e a hitünkért a szenvedést és a fájdalmat is elviselni?

A szentmise után, Mihály atya bibliai előadást tartott, „a kinyilatkoztatás értelmezése” címmel. Az atya kihangsúlyozta, hogy a Szentírást, Isten sugalmazta a kiválasztott szerzőkön keresztül. Az Ószövetség és az Újszövetség egymásra épül és erősíti egymást. A szentírás Istentől származik és Istenről szól. A kinyilatkoztatásban Isten saját magát mondta ki és saját magát tárja ki.

A Zsidóknak írt levélben azt olvassuk: „Sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az atyákhoz a prófétákban; ezekben a végső napokban Fiában szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, aki által az időket is teremtette”. vö. Zsid. 1, 1- 2. Jézus az, aki a második személy a Szentháromságban. Aki Istent Atyaként mutatja. Jézus maga az Isten. Amit Jézus mond az Isten szava. Azért többször az embereknek mondta, „bűneid-bocsánatot nyertek” a zsidók pedig megbotránkoztak, mondván csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Jézus Isten Fia és Isten volt, ezért bocsátotta meg a bűneiket.

Jézuson keresztül Isten szólt hozzánk. Mihály atya két enciklikát is megemlített DEI VERBUM és Verbum Domini. Az Isten Igéjéről és Úr Szavával kapcsolatban. Arra buzdította a híveket, hogy mennyire fontos, hogy mindennapi életünkben olvassuk az Isten Igéjét, mert Isten maga szól hozzánk.

Tete Remis SVD