Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Biblia apostolkodás

A XIII. Verbita Általános Káptalan hivatalosan felismerte, hogy a Biblia apostolkodás legyen prioritás/elsőbbség a rendünkben. Annak tudatában, hogy amikor az Isten Igéjéről és a Bibliáról beszélünk, akkor az Isteni Ige Társaságának a lényegről beszélünk. A Bibliaapostolkodást igazából örökségként kaptuk, a mi rendalapító atyánktól, Janssen Szent Arnoldtól. Ezért mi, mint a verbiták fontosnak tartjuk, a Szentírást, a mi missziós szolgálatunkban és egyéni életünkben is. Valójában alapító atyánk azt akarta, hogy szeressük az Isten Igéjét. Mi, mint a verbiták arra vagyunk kötelezettetek, hogy tiszteljük a Szentírást és hirdessük az igazságait. Továbbá a nevünk által is meg vagyunk hívva, hogy legyünk olyan szerzetesek, akik hallgatják az Isten Igéjét, élnek az Isten Igéje szerint és hirdetik az Isten Igéjét minden ember számára.

A Biblia apostolkodást tekintve a tartományban van egy felelős ember, aki ki van nevezve erre a szolgálatra. A tartományban a Biblia koordinátornak adott feladatok a következők

 1. A fontos feladata az, hogy koordinálja a bibliai tevékenységeket a tartományban.
 2. Előmozdítja és fejleszti a Biblia apostolkodást a tartományban. Buzdítja a rendtestvéreket, hogy minden missziós tevékenységük alapja a biblia legyen, vagyis Krisztus tanítása.
 3. Összegyűjti, rendszerezi a különböző anyagokat, elemzéseket. A helyi nyelveken beszerzi az bibliai anyagokat.
 4. Szervezi a bibliai szemináriumokat és konferenciákat a rendtestvérek és az érdeklő emberek számára egyaránt.
 5. Rendszeresen kommunikál a bibliai tevékenységéről a Európai Zóna és a Generáltus Biblia koordinátorokkal is.

A jelen Bibliával kapcsolatos tevékenységek a magyar tartományon belül és kívül

 1. Biblia megosztás.
 2. Közös étkezések előtt/után szentírás olvasása a közösségekben.
 3. Bibliai cikkek írása a Világpostában.
 4. Vasárnapi elmélkedések megjelenése a verbita honlapon.
 5. Facebookon keresztül naponta megoszt egy Bibliai idézetet.
 6. Lelkigyakorlatokat és lelki napokat tart különböző helyeken.
 7. Biblia kvízeket szervez a különböző iskolákban és plébániákon.
 8. Nyári biblia tábort szervez a gyerekeknek.
 9. Biblia kurzust szervez az érdeklő világi embereknek az év folyamán.
 10. Bibliai előadásokat tart különböző helyeken, sőt a Televízión és a rádión keresztül is.
 11. Biblia szemináriumokat és konferenciákat szervez az érdeklő emberek számára.

Ha valaki többet szeretne tudni a Biblia apostolkodásról, a biblia koordinátor mindig elérhető: biblia[kukac]verbita.hu e-mail címen. Az értékes javaslatokat és véleményeket mindig várunk.