Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini

Az Isteni Irgalmasság vasárnapja

2016. április 3.

Amikor beesteledett, még a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót. Belépett, megállt középen és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad.” A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Didimusz, nem volt velük, amikor megjelent nekik Jézus. A tanítványok elmondták: „Láttuk az Urat!” De kételkedett: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem.” Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, s Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett, megállt középen, és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Aztán Tamáshoz fordult: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás fölkiáltott: „Én Uram és Istenem!” Jézus csak ennyit mondott: „Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.” Jézus még sok más csodajelet is mutatott tanítványai előtt, amelyeket nem jegyeztek föl ebben a könyvben. Ezeket azonban följegyezték, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, s hogy a hit által életetek legyen az ő nevében.

Jn. 20, 19-31

Elmélkedés:

Szent Ágoston szerint az Isteni irgalom „mindig régi, mindig új”. Ez azt jelenti: az irgalom az Istennek egyik legalapvetőbb természete. Különböző kultúrákban és vallásokban ezt a szót más és másképpen értelmezik. A legtöbb vallás egyetért abban, hogy az Isteni Irgalom ingyenes ajándék. Vannak azonban vallási tudósok, akik azt állítják, hogy az Isten irgalmát nem ingyen kapjuk meg, hanem ki kell érdemelni. A mai evangélium azonban erősíti azt a gondolatot, hogy az Isteni Irgalom ingyen kapott kincs. A megtestesült Irgalom megjelenik azoknak, akik félelem miatt zárt ajtók mögött voltak. Ott voltak azok, akik szétszéledtek, megtagadták és elfutottak akkor, amikor Jézust halálra ítélték és keresztre feszítették. Mégis mindent megbocsájtva eljön hozzájuk Jézus, mert Ő az Atyának irgalmas arca. Azután elküldi őket, hogy legyenek ennek az irgalmas szeretetének a tanúi a világban. Rájuk lehelve az Irgalmas Lelkét erősítette őket. Az irgalmasságának a második jelenete az, hogy megjelenik újra Tamás apostolnak, aki kételkedett benne. Ezt a végtelen irgalmas szeretetét emberileg nagyon nehéz felfogni és megérteni. Mégis ezt a feladatot kaptuk, mivel Hozzá tartozunk. Ebben a rendkívüli irgalmasság évében Jézus arra hív és kötelez minket, hogy állítsuk minden erőnket ennek a küldetésnek a szolgálatába. Ezt egy külön missziónak is lehet tekinteni, hogy egy irgalmas cselekedetet végzek hetente és így szebbé teszem saját és a felebarátaim életét, sőt ezzel hozzájárulok egy jobb világ alkotásához. Isteni irgalmasság nélkül nem lehet létrehozni Isten országát. Ma az Isteni irgalom és jóság rajtad és rajtam keresztül megjelenik és megvalósul a földön. Legyünk partnerek ebben a gyönyörű küldetésben.

P. Benvin Sebastian SVD